19

Kontroloři Ministerstva školství ukončili procesní a finanční kontrolu v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které připravovalo státní maturity.  

Výsledky kontroly za období 2009-2011 ukázaly na nedostatky v dodržování zákona o majetku České republiky, zákona o účetnictví, zákoníku práce a zákona o finanční kontrole zejména ve špatně nastaveném vnitřním kontrolním systému. Navíc již dříve zjištěné nedostatky nebyly v této oblasti dosud odstraněny.

Celková částka, která byla na přípravu a realizaci státních maturit poskytnuta činí zhruba 1,4 mld. Kč. „Od počátku jsem říkal, že musíme mít zcela jasno v tom, kolik státní maturity stály a stojí a jak je jejich příprava řízena. Proto jsem mimo jiné zadal audit a kontrolu zaměřenou na vynakládání prostředků na přípravu státních maturit,“ uvedl ministr školství Petr Fiala.
Ministerstvo na základě výsledků auditu uložilo CERMATu přijmout nápravná opatření, jejichž plnění a efektivitu ověří začátkem roku další kontrolou. CERMAT se musí zaměřit především na opatření, která zajistí správné fungování organizace, hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků včetně vnitřní kontroly finančních toků a také optimalizaci lidských zdrojů.

Vzhledem k tomu, že vedením centra byl od počátku letošního června pověřen Jiří Zíka, vypíše Ministerstvo školství, v souladu se zákonem, v nejbližších dnech výběrové řízení na ředitele CERMATu.

„Součástí opatření bude také redukce ročních nákladů na přípravu a organizaci maturitní zkoušky a postupné snížení počtu pracovníků CERMATu v návaznosti na schvalovanou novelu školského zákona," dodal ministr Fiala.

Převzato z MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...