06

Vláda České republiky se svým programovým prohlášením ze dne 4. 8. 2010 zavázala k zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Po dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s Programem zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2012 Česká školní inspekce systém ověřování výsledků žáků celoplošně poprvé pilotovala v 5. a 9. ročnících základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří.

V současné době se připravuje druhá celoplošná pilotáž systému ověřování výsledků žáků a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) proto vyhlašuje pro školní rok 2012/2013 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, další část Programu zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013. Tím bude naplněno opatření II.1.2.4 DZ 2011.
Převzato z MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...