06

Vláda České republiky se svým programovým prohlášením ze dne 4. 8. 2010 zavázala k zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Po dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s Programem zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2012 Česká školní inspekce systém ověřování výsledků žáků celoplošně poprvé pilotovala v 5. a 9. ročnících základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří.

V současné době se připravuje druhá celoplošná pilotáž systému ověřování výsledků žáků a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) proto vyhlašuje pro školní rok 2012/2013 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, další část Programu zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013. Tím bude naplněno opatření II.1.2.4 DZ 2011.
Převzato z MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...