13

Na jaře 2011 se konalo hlavní šetření projektů PIRLS a TIMSS, které se zabývají měřením výsledků vzdělávání a jejichž cílem je poskytnout informace, jež mohou školám pomoci zvýšit čtenářskou gramotnost žáků a jejich vědomosti v matematice a přírodovědě. Projektu PIRLS se zúčastnili žáci 4. ročníku ze 45 zemí a projektu TIMSS žáci z 52 zemí. V rámci České republiky se jednalo o 177 ZŠ, více než 4.500 žáků a rodičů a téměř 500 učitelů a ředitelů. U čtenářské gramotnosti se testovalo porozumění textu a umění vyhledávat informace, v matematice se sledovala znalost učiva o číslech, geometrii a datech a v přírodovědě znalosti živé a neživé přírody a nauky o Zemi.

 

Výsledky šetření:

Čtenářská gramotnost
Nejúspěšnější žáci byli z Hongkongu (571 bodů), Ruska, Finska a Singapuru. Výsledek českých žáků byl nadprůměrný (545 bodů).

Matematika
Celkově nejlepších výsledků dosáhli žáci asijských zemí (1. místi Singapur – 606 bodů), v rámci Evropy pak žáci Severního Irska. Čeští žáci podali s 511 body opět nadprůměrný výkon.

Přírodověda
Nadprůměrné výsledky obdržela ČR i v přírodovědné oblasti, a to 536 bodů. 1. místo s 587 body obsadila Korejská republika.

 

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...