20

Využití výpočetní techniky pro tisk vysvědčení přináší školám řadu výhod. Přesvědčte se i vy, že tisk vysvědčení je rychlý – pouze je nutné vydat se tou správnou cestou…

Školy využívající školní informační systém Škola OnLine – Katedra mají několik možností jak k tisku vysvědčení přistoupit. Preferovaný je však ze strany škol především postup, kdy vysvědčení se žákům dostává až v druhém pololetí školního roku. Hodnocení za první pololetí je jim pak předáváno třídními učiteli ve formě výpisu z vysvědčení. Ten je možné tisknou na běžný kancelářský papír a žáci si jej mohou ponechat. Škole se tak již nevracejí umaštěná a zmačkaná vysvědčení, která značně komplikovala administrátorům školních informačních systémů tisk.

V dnešní době je možné využít i tzv. bianco tiskopisů vysvědčení, na které jsou pak z programů přímo ve škole tištěny i veškeré tabulky a popisky. Tisk veškerých objektů na vysvědčení vede k hezčím vysvědčením díky zcela přesnému pozicování textů. Taktéž není nutné komplikovaně metodou pokus-omyl řešit optimální nastavení tiskárny.

Budete i vy nyní předávat žákům "pouze" výpisy z vysvědčení? Vložte do tiskárny obyčejné kancelářské papíry. Z aplikace Katedra pak již pouze přes formulář "Definice vysvědčení" vyvolejte tisk vysvědčení přes některou z následujících tiskových sestav s označením "Výpis z vysvědčení pro …".

Tisku vysvědčení je věnována samostatná videonápověda, stejně jako samostatná kapitola "Definice vysvědčení" v uživatelské příručce.

Publikováno v: Legislativa, Obecné, Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...