17

Blíží se konec 1. pololetí školního roku a s ním uzavírání klasifikace za tuto část školního roku. Tento článek nám sdělí, co je zapotřebí udělat před samotným tiskem vysvědčení. Dozvíme se také zajímavé tipy pro zadávání tzv. uzávěrek učitele, třídního učitele a učitele zájmových útvarů.

Formuláře pro zadávání uzávěrek učitele jsou soustředěny v menu „Hodnocení – Uzávěrky“. Pro hodnocení žáků v předmětech slouží formulář Uzávěrka učitele. Pokud žáky hodnotíme průběžně a toto hodnocení evidujeme ve Škole OnLine, systém automaticky vypočítá vážený průměr a navrhne odpovídající hodnocení na vysvědčení. Novinkou na formulářích pro uzavírání hodnocení je funkce pro přečtení známek, kterou je možné využít pro snadnější kontrolu správnosti zadání hodnocení.

Aplikace může automaticky hlídat i to, zda se žák záměrně nevyhýbal výuce v nějakém předmětu. Pokud by žák měl větší míru absence, než dovoluje naše nastavení na formuláři Požadovaná docházka, doporučí nám, abychom jej nehodnotili. Podobně se systém chová i k žákům, kteří jsou z nějakého předmětu uvolněni. Tyto informace pak čerpá ze Školní matriky, kam je v podobě Poznámek ke vzdělávání vkládají v průběhu roku třídní učitelé. Uzavření hodnocení z předmětu tak může být otázkou několika málo kliknutí na formuláři.

I v případě, že žáky hodnotíme slovně, budeme pracovat s formulářem Uzávěrka učitele. Pro zadání slovního hodnocení již však musíme vstoupit na detail konkrétního žáka, který nám kromě zadání slovního hodnocení nabízí i pohled na průběžné hodnocení, takže můžeme ve státní známce zohlednit zlepšení výsledků v závěru pololetí.

Na základních školách je potřeba zadat i hodnocení ze zájmových útvarů, které žák v průběhu roku navštěvoval. Za tímto účelem využijeme formulář Uzávěrka učitele zájm. útvarů.

Žáky, kteří se dlouhodoběji vzdělávají, např. ve škole při nemocnici, je někdy zapotřebí hodnotit i z předmětů, kterým se nevyučuje zbytek třídy. I na to aplikace pamatuje a nabízí formulář Uzávěrky žáka/studenta, kde je možné zadat uzávěrku z libovolného předmětu bez ohledu na podobu rozvrhu, zároveň na něm můžeme libovolnou uzávěrku z předmětu smazat.

V okamžiku, kdy učitelé jednotlivých předmětů zadají výsledné známky a potvrdí je, tj. uzamknou před další případnou změnou, začínají aktivně pracovat i třídní učitelé. Těm je určený formulář Uzávěrka třídního učitele, který umožňuje uzavřít hodnocení chování, celkové hodnocení žáka i celkový počet hodin absence. Eviduje-li škola v systému Škola OnLine průběžnou absenci, zabere práce třídnímu učiteli opět jen pár minut.

Ani v případě, že škola docházku průběžně neeviduje, není nic ztraceno. Třídní učitelé musí pouze přepsat z papírových třídních knih jednotlivé absence do přehledné tabulky. Její podobu ovlivňuje několik parametrů aplikace, které umožňují zadávat omluvenou a neomluvenou absenci, nebo celkovou a neomluvenou absenci.

Celkové slovní hodnocení, pochvaly a jiná hodnocení můžeme i v tomto případě evidovat na detailu uzávěrky konkrétního žáka. Formulář nám v tomto případě nabízí i pohled na jednotlivé poznámky a pochvaly, které žák získal v průběhu roku a byly zaevidovány na formuláři Chování žáka/studenta.

Více informací o uzavírání hodnocení je možné nalézt v uživatelské příručce k aplikaci Katedra. Naučit se uzavírat hodnocení můžete i prostřednictvím videonápověd Uzávěrka učitele a Uzávěrka třídního učitele.

Nyní už zbývá pouze vytisknout vysvědčení. Sledujte náš portál a během několika dní se prostřednictvím dalšího článku dozvíte, jak se na tuto úlohu připravit.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...