25

MŠMT připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Cílem je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace, kterou MŠMT zahájilo konferencí dne 17. ledna 2013. Navázat by měla na Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku 2001 a v úvahu by měla vzít např. dynamický vývoj informačních a komunikačních technologií.

Forma veřejné konzultace byla zvolena, aby umožnila všem učitelům, vedení školy, rodičům, zástupcům veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru a široké veřejnosti sdělit své názory a připomínky. Během jara proběhnou setkání u kulatých stolů, která se budou věnovat jednotlivým tématům Strategie vzdělávací politiky. MŠMT také bude přípravu dokumentu projednávat s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. První návrh by měl být připraven v létě a na podzim 2013 bude předložen ke schválení vládě ČR.

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...