25

MŠMT připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Cílem je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace, kterou MŠMT zahájilo konferencí dne 17. ledna 2013. Navázat by měla na Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku 2001 a v úvahu by měla vzít např. dynamický vývoj informačních a komunikačních technologií.

Forma veřejné konzultace byla zvolena, aby umožnila všem učitelům, vedení školy, rodičům, zástupcům veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru a široké veřejnosti sdělit své názory a připomínky. Během jara proběhnou setkání u kulatých stolů, která se budou věnovat jednotlivým tématům Strategie vzdělávací politiky. MŠMT také bude přípravu dokumentu projednávat s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. První návrh by měl být připraven v létě a na podzim 2013 bude předložen ke schválení vládě ČR.

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...