24

Od školního roku 2013/2014 začne platit upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP). Ke změnám dochází po 7 letech od jeho vzniku.

Došlo k úpravám vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – učivo o zlomcích a desetinných číslech bylo přesunuto z 2. na 1. stupeň ZŠ. Tento krok by měl přispět ke zvýšení matematických znalostí. Změny se také týkají vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk – do budoucnosti škola zařadí další cizí jazyk dle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 vyučovacích hodin týdně v rámci celého 2. stupně. Povinně bude také do RVP začleněna finanční gramotnost, jejímž smyslem bude naučit žáky orientovat se v problematice peněz a cen. Rovněž bude zdůrazněna dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální a rodinná výchova.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...