25

Žáci základních škol budou letos na vysvědčení marně hledat hodnocení ze zájmových útvarů, jež během pololetí navštěvovaly. Může za to vyhláška 256/2012 Sb., která začala platit 1. 9. 2012.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnu promítlo i do dokumentu Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013, který vydalo 6. 11. 2012.

Pro školní rok 2012/2013 jsou k dispozici tiskopisy vysvědčení bez odpovídajících úprav. Tiskopisy nemohly být dříve upraveny, neboť v době schvalování novely vyhlášky byly již z velké části rozeslány na školy. Pro školní rok 2013/2014 již budou upraveny. Při vyplňování tiskopisů vysvědčení má přednost pravidlo stanovené vyhláškou před podobou tiskopisu vysvědčení.

Kompletní znění informací k vyplňování vysvědčení na základních školách si můžete stáhnout pod tímto odkazem. V souvislosti s vyhláškou 256/2012 dochází i k dalším změnám souvisejícím s vysvědčeními:

  1. možnost při použití slovního hodnocení hodnotit výsledky vzdělávání žáka na konci 1. pololetí souhrnně za všechny předměty, bez hodnocení po jednotlivých předmětech (§ 15 odst. 2. vyhlášky)
  2. možnost doplnění klasifikace výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí (§ 15 odst. 5 vyhlášky)
  3. možnost použít při hodnocení klasifikací číslo nebo jeho slovní ekvivalent dle rozhodnutí školy (§ 15 vyhlášky)
  4. stanovení přesné formulace na vysvědčení v případě, kdy je žák nehodnocen nebo uvolněn z výuky (§ 16 odst. 1 a 2 vyhlášky)
  5. nehodnocení zájmových útvarů (§ 16 vyhlášky)
  6. zaznamenávání pochval na vysvědčení (§ 17 odst. 7 vyhlášky)
  7. vydávání vysvědčení a hodnocení žáka plnícího povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona (§ 18 vyhlášky)


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...