06

V letošním školním roce končí poslední ročník pokusného ověřování domácího vzdělávání na 2. stupni základních škol. Jelikož se setkalo s kladným ohlasem, připravuje MŠMT návrh jeho zpracování do novely školského zákona.

Individuální vzdělávání se již osvědčilo i na 1. stupni základních škol a stejné výsledky se nyní projevily i u 2. stupně. Dobré zkušenosti se ukázaly zejména při vzdělávání žáků se zdravotními, psychickými či jinými problémy. Děti vyučovali jejich rodiče, popř. externisté, a učebnice měly zapůjčené ze spádové školy.

Novela zákona by mohla začít platit od školního roku 2014/2015. Měly by v ní být zakotveny podmínky pro povolení této formy vzdělávání, např. že vzdělavateli těchto dětí musí být osoby minimálně s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním. Výsledky těchto žáků pak bude sledovat Česká školní inspekce.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...