06

V letošním školním roce končí poslední ročník pokusného ověřování domácího vzdělávání na 2. stupni základních škol. Jelikož se setkalo s kladným ohlasem, připravuje MŠMT návrh jeho zpracování do novely školského zákona.

Individuální vzdělávání se již osvědčilo i na 1. stupni základních škol a stejné výsledky se nyní projevily i u 2. stupně. Dobré zkušenosti se ukázaly zejména při vzdělávání žáků se zdravotními, psychickými či jinými problémy. Děti vyučovali jejich rodiče, popř. externisté, a učebnice měly zapůjčené ze spádové školy.

Novela zákona by mohla začít platit od školního roku 2014/2015. Měly by v ní být zakotveny podmínky pro povolení této formy vzdělávání, např. že vzdělavateli těchto dětí musí být osoby minimálně s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním. Výsledky těchto žáků pak bude sledovat Česká školní inspekce.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...