21

Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, představil 10 kroků ke zkvalitnění českého školství. Zároveň upozornil, že jeho předností jsou kvalifikovaní učitelé, naopak výsledky žáků a spokojenost rodičů za posledních několik let zaostávají.

V předškolním, základním a středním vzdělávání se jedná zejména o zamezení rozdílů mezi kraji, změně financování, podpoře škol v malých obcích a individuálního přístupu k žákovi. V popředí bude také motivace dětí k zájmu o přírodovědné a technické obory a zvýšení kvality technického a učňovského vzdělávání, dále pak posila postavení pedagogů ve společnosti a snížení administrativní zátěže ředitelů škol.

V rámci vysokých škol bude snaha vynaložena na podporu diverzifikace systému vysokých škol a stanovení jednoznačných standardů pro jednotlivé profily studijních programů. Cílem také bude umožnit institucionální akreditaci a ustanovit akreditační komisi jako samostatný správní úřad. V zájmu stojí rovněž usnadnit spolupráci vysokých škol a vytvořit podmínky pro integraci mezi soukromými nebo veřejnými vysokými školami, kromě toho i zlepšit podmínky pro větší zastoupení zahraničních studentů a otevřít vysoké školy pedagogům ze zahraničí.

 

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...