12

Ministerstvo školství zveřejnilo výzvu, díky níž budou moci střední školy žádat o dotace na investice do přírodovědného a technického vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). MŠMT má připraveno za tímto účelem 1,8 miliardy korun, což je částka, která pokryje požadavky všech středních škol v ČR, vyjma Hl. m. Prahy.

Oprávněnými předkladateli žádostí budou kraje – jakožto zřizovatelé škol. Předpokladem realizace je partnerství středních škol a kraje. Kraj určí, které školy budou z projektu podpořeny. Podmínkou realizace projektu je však i podpora spolupráce základních škol a středních škol. MŠMT předpokládá zahájení realizace vybraných projektů v červenci až v srpnu 2013.

„Uvedená suma peněz by měla zcela zásadním způsobem přispět ke zmodernizování učeben a laboratoří. Naším cílem je také vzbudit zájem žáků středních a základních škol o přírodovědné a technické obory,“ vysvětlil smysl výzvy ministr školství Petr Fiala.

Výzva je zaměřena na tyto podporované aktivity:

  1. Využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ a zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory.
  2. Spolupráce škol s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. Vzniknou tzv. otevřené dílny, které umožní pracovní vyučování žáků ZŠ. Žáci tak získají konkrétní představu o technickém nebo přírodovědném oboru formou osobní zkušenosti.
  3. Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách - zvyšování jazykové vybavenosti žákův technických a přírodovědných předmětech.

„Výzva je koncipována tak, aby umožnila využít křížového financování až do výše 40 procent. Příjemce je povinen dokladovat využití takto modernizovaných učeben pro výuku. Finanční podpora z OP VK pokryje 100 procent výdajů,takže není nutné žádné kofinancování ze strany žadatelů,“ doplnil informace náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-18

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...