26

Bezprostředně po skončení velikonočních svátků, v úterý 2. dubna, začíná podle maturitního kalendáře třetí ročník reformované podoby maturitní zkoušky obdobím vyhrazeným pro profilovou část maturit. Celkem se letos pokusí u zkoušky z dospělosti uspět 99 933 žáků.

Maturitní zkouška se bude v roce 2013 konat v 1309 zkušebních místech na celkem 1190 školách. Ke zkouškám společné části se na podzim přihlásilo 98 082 žáků.

„Podařilo se nám prosadit legislativní změny v procesu maturit, které navrhla skupina odborníků a o kterých jsme přesvědčeni, že pomohou splnit cíle deklarované ministerstvem. Především se jedná o zjednodušení a zlidštění maturit,“ uvedl náměstek ministra pro vzdělávání Jindřich Fryč.

Podle ředitele CERMATu Jiřího Zíky bylo snahou organizace, která má přípravu maturitní zkoušky na starosti, podpořit úspěšný průběh maturit transparentností celého procesu. Pro letošní rok je proto připraveno několik novinek, jejichž cílem je zlepšit povědomí laické i odborné veřejnosti o maturitě.

„Chceme jít cestou maximální otevřenosti. Abychom předešli dohadům o kvalitě testů a jednotlivých úloh, zveřejníme v letošním roce po skončení maturit nejen zadání a klíče správných řešení, ale také závěry a složení validační komise, která bude testy posuzovat po skončení zkoušky s využitím detailních analytických údajů. Nově CERMAT připravuje také strukturu agregovaných anonymizovaných výsledků a anonymizovaných dílčích výsledků, které zpřístupníme veřejnosti po jejich schválení ministerstvem školství,“ upozornil Jiří Zíka.

Smyslem těchto opatření je podle jeho slov nabídnout veřejnosti ucelený přehled o výsledcích a eliminovat neprofesionální snahy o prezentaci výsledků škol u maturit bez znalosti kontextu.
CERMAT se podle ředitele v období příprav maturity 2013 zaměřil na zlepšení komunikace se školami i budoucími maturanty. „Snažili jsme se žákům nabídnout jednoduchou formou informace o průběhu maturity i praktické rady, na co se u zkoušek zaměřit. Webové stránky www.novamaturita.cz, kde je k dispozici řada informací ve formě publikací zdarma ke stažení, navštíví každý měsíc zhruba 70 tisíc unikátních návštěvníků, facebookový profil Udělám maturitu má více než 37 tisíc fanoušků a obě čísla se stále zvyšují,“ uvedl Jiří Zíka.

Také v letošním roce připravil CERMAT pro maturanty cvičné ilustrační testy. Ty byly už 18. března zpřístupněny školám prostřednictvím informačního systému CERTIS. „Školám jsme tak nabídli možnost poskytnout maturantům zdarma finální tréning s garancí odborných pedagogů škol,“ argumentuje Jiří Zíka. Testy jsou od pondělka 25. března jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz.“

Zdroj: CERMATVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...