05

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013 uvolnilo dotační prostředky na realizaci I. ročníku kvalifikačního Studia pedagogiky volného času dle novely zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Zájemcům o toto studium nabízíme jedno z míst ve studijní skupině Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.

Studium pedagogiky volného času se skládá z pěti studijních a jednoho zkouškového modulu. Každý modul je čtyřdenní, pobytový, a součástí jsou i dvě e-learningové kapitoly. Pro úspěšné absolvování studia je nutná 80% účast na prezenčních modulech, 85% splnění podmínek e-learningového studia, ústní zkouška z Komunikativních dovedností, Osobnostně-sociální výchovy, Didaktiky a obhajoba závěrečné práce. Výstupem ze studia je akreditovaný certifikát, který opravňuje k výkonu práce pedagoga volného času vykonávajícího přímou pedagogickou činnost.

Protože studium musí proběhnout a skončit v roce 2013, termíny jednotlivých modulů se konají i v průběhu letních prázdnin, což předpokládá, že pokud se ke studiu přihlásíte, zvolíte si jej pro letošní rok za svoji prioritu.

Student hradí pouze 30 % celkových nákladů na lektory, ubytování, stravování a další náklady se studiem spojené, tj. cca 15 000 Kč. Do poplatku není zahrnuta doprava.

Pokud máte o zařazení do studijní skupiny zájem, přihlašte se, prosím, prostřednictvím Vzdělávacího modulu NIDM MŠMT ( http://vm.nidm.cz/ ) na akci Studium pedagogiky volného času – I. ročník.

Formu a výstupy Studia pedagogiky volného času hodnotili velmi pozitivně sami studenti i zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol, kteří byli přizváni v rámci projektu Klíče pro život k externí supervizi celého procesu.

Výňatky z evaluací studentů z let 2009 – 2011 a další informace a reakce studentů je možné získat na www.kliceprozivot.cz Studium pedagogiky/Očima studentů.

TERMÍNY A OBSAH STUDIA:

I. modul: 23.–26. 5. 2013 - Dynamika skupiny I.( Mgr. Renata Vordová), Aplikovaná psychologie – (Mgr.Bára Polívková) , E-learning – psychologie osobnosti (Mgr.Bára Polívková)

II. modul: 27.–30. 6. 2013 - Proseminář (Mgr Michal Vozobule), Obecná didaktika ( PhDr. Eva Lukavská Ph.D.), Aplikovaná psychologie (Mgr. Bára Polívková)

III. modul: 18.–21. 7. 2013 - Osobnostní a sociální rozvoj (Mgr. Renata Vordová) + Zadání pedagogického projektu (závěrečná práce)

IV. modul: 8. – 11. 8. 2013 - Zážitková pedagogika (Mgr. Jan Sýkora), E-learning – Legislativa v zájmovém školství (Rndr. Milan Macek, CSc)

V. modul: 3–6. 10. 2013 - Komunikativní dovednosti (Mgr. Roman Černík)

VI. modul: listopad 2013 (bude upřesněno)

Závěrečné zkoušky:

Ústní: Komunikativní dovednosti, Osobnostní a sociální rozvoj, Didaktika

Obhajoba závěrečné práce – Pedagogický projekt   

Naši lektoři i my se těšíme na Vás, vzájemné obohacování se a na spolupráci v oblasti aktivní pedagogiky.

Vlasta Faiferlíková, garantka Studia pedagogiky volného času, NIDM MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...