30

Odbor pro mládež MŠMT pořádá 2. ročník soutěže Brána k druhým, jíž se mohou zúčastnit děti a mládež do 26 let. Cílem soutěže je představit a ocenit dobré skutky a záslužné činnosti dětí a mládeže, které se uskutečnily mezi 31. 8. 2012 a 31. 8. 2013.

Příspěvky bude hodnotit komise složená ze zástupců organizací pracující s dětmi a mládeží a dohromady vybere 5 vítězných týmů, které získají symboly barevných klíčků jako potvrzení jejich schopnosti bránu k druhým skutečně odemknout a další jiná ocenění.

 Do soutěže se můžete přihlásit nejpozději do 15. 9. 2013. Výsledky budou známé do 31. 10. 2013 a vyhlášení vítězných týmů proběhne na Celostátní konferenci o mládeži v listopadu 2013 v Praze.

Minulého ročníku se zúčastnily skautské oddíly, ekologické skupiny, studenti z programu Edie nebo sdružení pomáhající tělesně postiženým dětem.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...