14

Na základních školách v ČR začala v těchto dnech druhá generálka testování žáků pátých a devátých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. Testy mají ověřit minimální znalosti žáků z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků a probíhají elektronickou formou.

Cílem testování je také poskytnout zpětnou vazbu nejen žákům, ale i učitelům a rodičům. Někteří rodiče však s celoplošným testováním nesouhlasí, obávají se, jak bude s daty jejich dětí naloženo.

V příštím školním roce by již měli být žáci testováni naostro.

Testování žáků pořádá Česká školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Hlavním cílem projektu je transformace a modernizace národního inspekčního systému České republiky. Projekt zahrnuje také inovační aktivity výzkumné a vývojové, pilotní ověřování a podporu pro následné aplikování výsledků v praktické činnosti České školní inspekce. Záměrem je vybudovat moderní a flexibilní národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy s důrazem na realizaci kurikulární reformy v počátečním vzdělávání, a tím přispět k vytvoření systému hodnocení vzdělávací soustavy pro moderní a efektivní systém celoživotního učení.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...