15

Odpověď na tuto otázku můžete získat na Úvodním semináři (aneb jak zdolat K2) k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání, který organizuje Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu K2. Akce se koná v pátek 31. května 2013 v prostorách Hub s. r. o., Drtinova 557/10, Praha 5 od 8.00 do 16.00 hodin.

Hlavním cílem semináře projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání je seznámit účastníky s řízením kvality v oblasti neformálního vzdělávání a představit dostupné nástroje pro sebehodnocení organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. 

V rámci semináře bude možné diskutovat se zástupci Národního institutu dětí a mládeže, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR a ostatními účastníky nejen o systému řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání. Seminář bude realizován formou praktických ukázek včetně možnosti zapojit se do řešení simulovaných situací, které mohou nastat i ve vaší organizaci.

Pro přihlášení na úvodní seminář prosím vyplňte do 27. 5. 2013, do 14.00, registrační formulář na adrese: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/886

Dvouletý projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) od října 2012 realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže. Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Těšíme se na vaši účast                        

Mgr. Pavel Brabenec,

garant Aplikace nástrojů řízení v neformálním vzdělávání

(pavel.brabenec@nidm.cz)

Program akce:

08.00 – 12.00

 - Neformální setkání u snídaně, prezence

- Přivítání účastníků Mgr. Pavel Brabenec

 - Představení projektu K2, diskuze Mgr. Irena Hošková

 - Sebehodnocení organizací neformálního vzdělávání, diskuze Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D, Mgr Jaroslav Hynek

- Procesy v neformálním vzdělávání, diskuze Ing. František Saifrt, Mgr. Jana Vargová

 - Analýza nástrojů sebehodnocení používaných v praxi – Mgr. Miroslav Bocan

 - Hodnocení kvality v organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR Mgr. Anna Šlechtová

- Představení organizací zapojených do pilotáže systému OLINA Mgr. Adam Spálenský

12.00 – 12.45

- Oběd

12.45 – 16.00

- Praktická ukázka online systému OLINA, diskuze Mgr. Pavel Brabenec

- Panelová diskuze se zástupci MŠMT, NIDM, SP DDM, ČRDM a dalšími hosty nejen k značce kvality

- Vyhodnocení očekávání účastníků semináře Mgr. Adam Spálenský

- Neformální výměna zkušeností účastníků

Publikováno v: Obecné, Instituce


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...