08

Společnost CCA Group a.s. jako realizátor projektu Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách (CZ.1.07/1.1.00/14.0147) ve spolupráci se společností SCIO připravila pro základní školy z celé ČR srovnávací testování znalostí v oblasti průřezových témat. Testování určené pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií proběhlo v termínu 18. 2. – 8. 3. 2013.

Testování se zúčastnilo 18 901 žáků z 363 škol z celé ČR. Nejpočetněji zastoupené byly školy z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

Testování průřezových témat zahrnovalo jeden test (realizováno on-line) se 42 úlohami, rozdělenými do šesti tematických částí – globální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova a environmentální výchova.

Průměrná úspěšnost v testu, tedy poměr mezi počtem všech správných odpovědí a počtem všech úloh, byla přibližně 61 %. Lépe si s otázkami poradili žáci 9. ročníků a žáci víceletých gymnázií. Nejlépe žáci odpovídali v úlohách zaměřených na multikulturní výchovu a výchovu demokratického občana, nejhůře dopadly části testu zaměřené na globální a environmentální výchovu.

Podrobnější informace o výsledcích testování jsou k dispozici na webu www.prurezovatemata.cz.

Publikováno v: Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...