01

Vážené uživatelky, vážení uživatelé Školy OnLine,

vítáme vás po prázdninách opět ve škole a přejeme všem pedagogům, žákům i rodičům hodně úspěchů, sil a nadšení v začínajícím školním roce 2013/2014. Zároveň doufáme, že i nadále bude pro vás práce se systémem Škola OnLine příjemná a užitečná. My se o to budeme snažit ze všech sil.

V záři nastoupí do prvních tříd více než 112 tisíc prvňáčků. Celkem usedne ve školním roce 2013/2014 na základních školách do lavic 833,2 tisíc žáků, z toho 509,1 tisíc na 1. stupni a 324,1 tisíc na 2. stupni.

Na středních školách se bude ve školním roce 2013/14 vzdělávat v denní formě vzdělávání v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou cca 409,5 tis. žáků (to je o 19,1 tis. méně než v minulém školním roce). Z toho v oborech gymnázií se bude vzdělávat 127,5 tis. žáků (80,4 tis. v oborech gymnázií víceletých), v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 182,9 tis. žáků a v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 99,1 tis. žáků.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...