02

První den ve škole obvykle bývá kratší a žáci se neučí podle stálého rozvrhu. Mohlo by Vás tedy zajímat jak tuto situaci řešit z hlediska rozvrhu ve Škole OnLine. Nabízíme Vám nyní dva možné postupy, jistě si sami vyberete ten, který je pro Vás výhodnější.

Postup první, se zrušením výuky v rozvrhu (v rozvrzích žáků i učitelů bude vidět pouze náhradní zkrácená výuka):

Vytvoříte si školní akci (nebo akce, jedná-li se o více dní) s typem „s náhradním vyučováním (docházka se eviduje dle školní akce)“. Tuto školní akci je možné zaevidovat na formuláři Školní akce (menu „Rozvrh – Školní akce“). Při zadávání školní akce je nutné zadat kromě data konání, tříd a třídních učitelů i učitele, kteří budou mít ve třídě dozor. Tito učitelé pak budou mít možnost zapisovat i do elektronických třídních knih.

Dále můžete buď založit na zbytek vyučování druhou školní akci s typem „zrušení výuky“, což „odmaže“ požadované hodiny z rozvrhu. Toto je vhodné v případě, že se jedná pouze o jeden den.

Nebo můžete „smazat“ rozvrh (toto je vhodné pokud se jedná o více dní) - pro tento účel si vytvoříte prázdnou verzi rozvrhu a touto verzí rozvrhu provedete aktualizaci rozvrhu školy v požadované dny (pozor, skutečně jen v tyto dny, aby nedošlo ke smazání rozvrhu i v dalších dnech). Novou verzi rozvrhu si vytvoříte na formuláři Verze rozvrhu z menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu. Aktualizaci rozvrhu pak realizujete na formuláři Tvorba rozvrhu (menu Rozvrh – Tvorba rozvrhu).

Postup druhý, se zobrazením nahrazované výuky v rozvrhu (žáci i učitelé uvidí v rozvrhu hodiny, které jsou nahrazeny zkráceným vyučováním i hodiny, které „odpadly“):

Nejprve vytvořte na hodiny, které chcete nahradit školní akci s typem „s náhradním vyučováním (docházka se eviduje dle školní akce)“. Tuto školní akci zaevidujete na formuláři Školní akce (menu „Rozvrh – Školní akce“). Při zadávání školní akce je nutné zadat kromě data konání, tříd a třídních učitelů i učitele, kteří budou mít ve třídě dozor. Tito učitelé pak budou mít možnost zapisovat i do elektronických třídních knih.

Poté vytvořte druhou školní akci pro hodiny, které chcete zrušit a tato školní akce bude typu „zrušení výuky se zobrazením v rozvrhu“, opět zaevidujete na formuláři Školní akce (menu „Rozvrh – Školní akce“).Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...