17

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky 2011 vyhlásilo MŠMT již třetím rokem rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013".

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body (krajská kola je mají do šestého místa, ústřední kola – dostává 30 % účastníků, vítězové krajských a ústředních kol – obdrží ještě body za umístění do 3. místa, mezinárodní kola – ohodnoceni jsou všichni účastníci). Podle jejich počtu obdrží školy v roce 2014 finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. MŠMT předběžně počítá s tím, že částka alokovaná v roce 2014 pro program bude 20 mil. Kč. Nezbytnou podmínkou je, že organizátor příslušné soutěže vyplní výsledkové listiny v elektronickém systému.

V tomto roce se mohli žáci, střední školy i široká veřejnost podrobně seznámit s elektronickou podobou databáze, obsahující výsledkové listiny téměř stovky celostátních soutěží, a to na úrovni krajských, ústředních i mezinárodních kol. Ta soustřeďuje výsledky přibližně 800 kol vědomostních a dovednostních soutěží, vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2012/13.

Databáze byla zřízena zejména pro potřeby programu Excelence středních škol, který umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěží.

Databázi najdete na adrese: http://excelence.nidm.cz/. Dá se v ní vyhledávat podle soutěže, školy, kraje i jména žáků.

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...