19

V souvislosti se změnami v individuálním sběru dat ze školní matriky došlo dnes i k úpravě školního informačního systému Škola OnLine. Změnou prošla především evidence cizích jazyků, kterým se žák vyučuje. Pro základní školy však přibyla i jedna nová povinná evidenční položka.

Změna, která se dotkne všech škol, spočívá v úpravě evidence cizích jazyků, kterým se žák/student vyučuje.  MŠMT již nesleduje to, zda předmět je pro žáka povinný, nepovinný či volitelný. Nově je však požadováno rozlišení na úrovni prvního, druhého, třetího či dalšího cizího jazyka.  Od dnešního dne tak ve Škole OnLine naleznete upravenou evidenci cizích jazyků na kartě žáka.

Daleko zásadnější změnou je však úprava samotných dat, jejímž cílem bylo minimalizovat úsilí pracovníků škol na uvedení školní matriky do správného stavu odpovídajícího nové právní úpravě. Zásah do dat byl ze strany Školy OnLine provedený zcela automaticky. Každá škola si však musí provést kontrolu a případně do systému vložit chybějící data. Zásah do dat totiž nebylo možné za všech okolností provést automaticky – např. pokud se žák v jeden den začal učit dvěma cizím jazykům.

Potěšující informací nepochybně je, že Škola OnLine ještě v následujících dnech nabídne nový formulář pro hromadné nastavování cizích jazyků. Přímou součástí Školy OnLine budou v brzké době též kontrolní mechanismy, které Vás na případné problémy v evidenci cizích jazyků upozorní.

Úprava evidence cizích jazyků ale není jedinou změnou ve Škole OnLine. Základní školy naleznou na kartě žáka od dnešního dne též jednu novou položku a to příznak s názvem „Vzdělávání podle RVP ZV, přílohy pro LMP“. Tento příznak se nastavuje individuálně u žáků a to na záložce „Probíhající vzdělávání“. Tento údaj je možné nastavit též hromadně obdobně, jako již dříve bylo možné žákům nastavit např. obor vzdělání.

Předávání dat ze školních matrik k rozhodnému datu 30. září 2013 proběhne na serveru https://matrika.uiv.cz/matrikas v období od 1. do 15. října 2013. Testování dat je ale školám umožněno již dnes a to na serveru https://profa.uiv.cz/matrikas/.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...