14

V nadcházejících dnech čekají základní školy zápisy do prvních tříd. Připravili jsme pro Vás v letošním roce několik novinek, které Vám usnadní práci s evidencí budoucích prvňáčků. Samotný postup jak evidovat děti se nemění a je podrobně popsán ve videonápovědě, kterou naleznete ZDE, případně v uživatelské příručce ZDE.

Novinkou je snadný tisk navazujících evidencí z modulu tiskové sestavy, nově pro Vás nabízíme tyto tiskové sestavy pro modul Zápis do 1. ročníků:

  • Rozhodnutí o přijetí
  • Rozhodnutí o nepřijetí
  • Rozhodnutí o odkladu
  • Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm
  • Statistika uchazečů dle okresu trvalého bydliště
  • Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu

Tyto sestavy naleznete v našich nových tiskových sestavách (na formuláři Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav) po kliknutí na záložku „Tiskové sestavy Školy OnLine“ a rozkliknutí složky „Ostatní evidence – Zápis do 1. ročníku" (jak ukazuje následující obrázek):

Sestavy si překopírujte do záložky „Tiskové sestavy organizace“ tlačítkem „Kopírovat vybranou sestavu do tiskových sestav organizace“.

Jakmile máte sestavy překopírované, můžete je vytisknout přímo z menu Ostatní – Zápisy do 1. tříd – Evidence uchazečů a to pomocí tlačítka s obrázkem tiskárny v pravém spodním rohu (označeno na obrázku níže):

V následujícím dialogu pouze kliknete na tlačítko „Generovat“ u příslušné tiskové sestavy. Poté se již v novém okně otevře hotová sestava připravená k tisku případně k uložení.

 

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...