31

Novinky ve Škole OnLine pokračují – připravili jsme pro Vás i možnost tisku přihlášek na SŠ, které velmi snadno a rychle vytisknete svým žákům přímo ze Školní matriky pomocí modulu Tiskové sestavy. Tento způsob tisku je vhodný především pokud žákům předáváte přihlášky s vyplněnými osobními údaji a známkami a školu kam se hlásí, si žáci vyplní sami. Výhoda spočívá v tom, že můžete vytisknout v několika rychlých krocích přihlášky pro všechny žáky z jedné třídy nebo i pro všechny žáky celého ročníku najednou.

Pro tisk přihlášek tímto způsobem je potřeba nejprve požadované přihlášky nakopírovat do Vašich sestav. Tento krok je jednorázový, v menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav překliknete na záložku „Tiskové sestavy Školy OnLine“, zde vyberete složku Administrace a poté složku Školní matrika, pak v pravé části obrazovky označíte požadovanou sestavu (nejčastěji to bude zřejmě „Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (SEVT 49 149 3) - 9. ročník“, ostatní přihlášky se liší pouze ročníkem, ze kterého se žák na SŠ hlásí) - v dialogovém okně, které se nyní otevře, můžete upravit název sestavy, nakonec přesuňte pomocí jednoduchých šipek do pravého okna role uživatelů, kteří budou mít oprávnění tuto sestavu tisknout (v tomto případě doporučuji administrátora a učitele, aby měli k tisku přístup i třídní učitelé). Ponechte zaškrtnutá obě zaškrtávací políčka a nakonec stiskněte tlačítko Uložit. Tím máte sestavu nakopírovanou a můžete přistoupit k samotnému tisku.

Tisk probíhá ze Školní matriky, kde si pomocí filtru vyberete celou třídu nebo i celý ročník (samozřejmě můžete vyfiltrovat podle příjmení i třeba jen jednoho žáka – toto záleží pouze na vás). Pokud například chcete vytisknout přihlášky pro celou třídu IX.A, pak zadáte do filtru „Třída“ „rovná se“ „IX.A“ a stisknete „Zobrazit“.

 

 

Jakmile se Vám zobrazí seznam požadovaných žáků, stisknete tlačítko se symbolem tiskárny vpravo dole.

V následujícím dialogu stiskněte tlačítko „Generovat“ u sestavy „Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (SEVT 49 149 3)“ vzápětí se otevře nové okno prohlížeče (je nutné mít povolená vyskakovací okna) a v tomto již uvidíte hotovou přihlášku, či přihlášky, připravené k tisku. Tisk provedete pomocí tlačítka „Tisknout“ v levém horním rohu obrazovky, případně můžete hotovou sestavu uložit pro pozdější tisk, a to pomocí tlačítka Uložit. Zde máte na výběr z několika různých formátů souborů – pro účely tisku doporučujeme použít formát pdf.

V nejbližších dnech bude dostupná také Tisková sestava, pomocí které bude možno vytisknout i kompletně vyplněnou přihlášku, včetně údajů o škole kam se žák hlásí. Nicméně pro funkčnost této sestavy bude nutné ve Školní matrice na kartě žáka na záložce Další vzdělávání doplnit potřebné údaje. V tomto případě bude způsob tisku mírně odlišný, informace o způsobu tisku vydáme zároveň se zveřejněním této tiskové sestavy. Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...