24

Jak jistě víte, karta žáka ve Školní matrice obsahuje poměrně mnoho údajů, které je potřeba pečlivě vyplnit. Tyto údaje musí být správné jak z hlediska předávání dat na MŠMT, tak z pohledu školy. Pokud se dostanete do situace, kdy žák/student ukončí vzdělávání na Vaší škole, přejde na jinou a poté se vrátí, je nutné mu z legislativních důvodů založit vždy novou kartu. Což znamená další pečlivé vyplňování všech údajů žáka ve Školní matrice. Abychom Vám tuto práci usnadnili, připravili jsme funkci Kopírování karty žáka.

Jak tedy na to? Celé kopírování provedeme ve třech jednoduchých krocích:

1) Nejprve si vyhledáte pomocí filtru konkrétního žáka v matrice – vzhledem k tomu, že ve většině případů se bude jednat o žáka, který již ukončil studium na Vaší škole, je potřeba odškrtnout příznak „pouze aktivní k datu“ - poté označíte řádek s jeho jménem, z rolovacího seznamu ve spodní části obrazovky vyberete možnost „Kopírování karty“ a stisknete tlačítko „vyvolat akci“.

2) Na další obrazovce si zvolíte školu, do které chcete kartu nakopírovat (např. při zakládání karty žákovi, který k Vám chodil do mateřské školy a nyní nastupuje na školu základní) a nastavíte datum ke kterému chcete vytvořit kopii karty a stisknete tlačítko pokračovat.

3) Na poslední obrazovce si vyberete, které údaje chcete do nové karty nakopírovat a stisknete tlačítko „Vytvořit kopii karty žáka/studenta“.

Upozornění: Kopírována není celá karta žáka, ale pouze cca 60 údajů nezávislých na typu školy.
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...