17

Od počátku března mohou školy ověřovat správnost vedení školní matriky na testovacím serveru MŠMT. Na počátku dubna pak bude spuštěn i ostrý server pro příjem dat v rámci jarního indiviudálního sběru dat ze školní matriky. Dovolujeme si rovněž připomenout, že souvislosti s novelizací vyhlášky č. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských zařízení je období pro předání údajů ze školních matrik zkráceno i při jarním sběru na 15 dní. Školy tak musí předat data do 15. 4. 2014!

V systému Škola OnLine slouží k tomuto účelu formulář Export ze školní matriky pro MŠMT (Administrace – Export dat). Sběrné období ponechte takové, jaké je v systému přednastavené. Pro kontrolu stiskněte na tomto formuláři tlačítko Zkontrolovat. Pokud se nějaké chyby objeví, postupně je všechny opravte. V případě, že máte soubor bez jediné chyby, můžete jej zaslat na MŠMT. Na stejnojmenném formuláři si nejprve přes tlačítko Exportovat vyexportujte všechny soubory a uložte si je ve svém počítači. Poté se přihlaste do aplikace Matrika a data odešlete.

Nenechávejte sběr dat na poslední chvíli a začněte včas opravovat případné chyby v předávaném souboru! Vyhnete se tak komplikacím spojeným s nedostatkem času pro řádné předání dat!

Publikováno v: Škola OnLine, Legislativa


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...