28

Kromě škol, kde žáci skládají české státní maturity, existují v ČR i školy, kde mohou studenti skládat kromě české maturity i prestižní mezinárodní cambridgeskou maturitu Level A (Cambridge Advance) nebo IGCSE (Cambridge secondary 2) z vybraných předmětů. Tyto typy zkoušek jsou mezinárodně uznávány a studenti těchto škol mají velmi dobrou šanci pro přijetí na zahraniční univerzity. Pro studenty, jejichž úroveň anglického jazyka není pro tyto typy zkoušek zcela dostačující, je na některých školách připraven i podpůrný program ELL (English Language Learners).

Například nové gymnázium v Jesenici u Prahy otevírá v roce 2014/2015 první ročník čtyřletého studia, kde se studenti připravují právě na tyto typy zkoušek a tím i na případné studium na prestižních zahraničních školách. Výuka probíhá rovnocennou měrou v českém a anglickém jazyce, kdy anglické hodiny vedou kvalifikovaní rodilí mluvčí. Je koncipována tak, aby maturanti byli schopni pokračovat ve studiu na českých i zahraničních univerzitách. Čeští i angličtí učitelé jsou zkušení středoškolští pedagogové. Nadaní studenti mohou využít stipendijního programu a pro studenty ze vzdálenějších lokalit je připraveno ubytování.

Více informací naleznete na stránkách školy.

Publikováno v: Školství, Obecné, Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...