23

Ministerstvo školství před několika dny vypsalo v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zřejmě poslední výzvu umožňující školám získat peníze na podporu výuky jazyků, jazykového vzdělávání a zapojení rodilých mluvčích do výuky.

V rámci připravovaného projektu financovaného z EU umožníme školám:

  • zajistit, vyškolit a zaplatit dobré rodilé mluvčí do výuky (školní rok 2014/2015)
  • navázat spolupráci se zahraničními školami a institucemi (např. Erasmus+)
  • osobní konzultant pro vaši školu po dobu trvání projektu
  • získat finanční prostředky pro vaše učitele
  • hotový obsah hodin (videohodiny) využívající metody CLIL
  • prohloubení dovedností vašich učitelů v cizích jazycích
  • vše s co nejmenším administrativním zatížením

Pro více informací prosím kontaktujte pana Pavla Škarbana a to na telefonu +420 378 229 469, nebo e-mailu pavel.skarban@studnice-os.cz. S ohledem na parametry výzvy není možné se zapojením do projektu příliš otálet a minimálně předběžný zájem je nutné projevit nejpozději v pondělí 28. 4. 2014.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...