17

Připravili jsme pro vás nově tisk dokumentace pro školní družinu. „Seznam přihlášených žáků“, „Přehled docházky žáků do mimoškolních zájmových útvarů“, „Odchody žáků v oddělení“ i týdenní přehledy s výpisem nepřítomnýchžáků a popisem výchovně vzdělávacích činností. Nyní všechny tyto dokumenty vytisknete v jedné ucelené sestavě s názvem Přehled výchovně-vzdělávací práce ve Školní družině.

Tuto sestavu můžete tisknout jak za celé pololetí, tak i po jednotlivých týdnech pro kontrolu. Sestavu vytisknete běžným způsobem v menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav, kde kliknete na tlačítko „Generovat sestavu“ (lístek s lupou) a na následující obrazovce vyplníte filtr (např.Oddělení – Začíná na – a název oddělení, které chcete tisknout). Poté již stačí jen stisknout tlačítko „Prohlédnout sestavu“ a vygenerovanou sestavu vytisknout, případně uložit.

Před prvním použitím je potřeba nakopírovat do tiskových sestav Vaší organizace, provedete v menu Ostatní – Tiskové sestavy– Seznam sestav, kde se přepnete na záložku tiskové sestavy Školy OnLine, v adresářové struktuře po levé straně vyberete složku Administrace a podsložku Školní družina/klub, odkud si nakopírujete sestavu „Přehled výchovně vzdělávací práce ve školní družině/školním klubu“.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...