18

Česká školní inspekce chystá od 1. 9. 2014 změnu způsobu předávání záznamů o úrazech. S ohledem na tuto skutečnost rozesílá v těchto dnech pan náměstek ústředního školního inspektora pro inspekční činnost, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, ředitelům školy oznámení o chystaných novinkách. S ohledem na to, že v dopise je zmiňováno pouze doručování záznamů o úrazech na ČŠI pouze skrze aplikaci 602XML Filler, přinášíme doplňující informace, které mají vazbu na Školu OnLine.

V dopise zasílaném panem Andrysem je zmiňováno přechodné období po kterou je možné využívat stávající způsoby předávání záznamů o úrazech. Dle vyjádření ČŠI bude toto období tak dlouhé, dokud se nevyřeší možnost integrace se školními informačními systémy na nový systém iEPIS. Dnem 1. 9. 2014 tedy nedojde pro uživatele Školy OnLine k žádné změně ve způsobu doručování záznamů na ČŠI a budou i nadále moci pro odesílání záznamů využívat Školu OnLine.

Ke změně dojde až později, kdy bude specifikováno a následně implementováno nové integrační rozhraní mezi aplikacemi iEPIS a Škola OnLine, které je zatím v přípravné fázi. Zájmem společností ŠKOLA ONLINE a.s. je nicméně zachovat pro své zákazníky stejný komfort při zasílání záznamů o úrazech na ČŠI jako tomu bylo doposud.

O postupu prací Vás budeme průběžně informovat.

 

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...