23

RozvrhŘada škol zatím stále využívá pro tvorbu rozvrhu lety osvědčený postup s „nástěnkou“, na kterou připíná jednotlivé vyučovací hodiny. S rozvojem automatizace a počítačů na školách mu však na paty šlapou počítačové programy pro generování rozvrhu – tzv. generátory rozvrhu. Tyto specializované aplikace dokáží vytvořit rozvrh za kratší čas a přitom lépe zohledňují potřeby učitelů i žáků. Počítač totiž na rozdíl od člověka dokáže vyzkoušet a ověřit mnohem více kombinací, ze kterých nakonec vybere tu nejlepší. S automatickým generátorem se Vám navíc nikdy nestane, že učitel by měl být zároveň na dvou místech, takže Vás na počátku září nebudou čekat žádné dodatečné zásahy do rozvrhu.

Při tvorbě rozvrhu dokáží generátory pochopitelně zohlednit i celou řadu výjimek a doporučení, jen namátkou zmiňme:

  • učitel (externista, důchodce) nemá plný úvazek a může vyučovat pouze ve vybrané časy,
  • učebna (tělocvična, IT učebna) je využívána i mimoškolními organizacemi a nemůže být tedy využívána libovolně,
  • stěžejní předměty chcete vyučovat pouze ve vybraných hodinách (dopoledne),
  • rozvrhové hodiny předmětu mají být rozprostřeny rovnoměrně do celého týdne,
  • učitel musí mít přestávku na oběd,
  • žáci, ani učitelé nemají přebíhat mezi budovami, resp. učebnami,…

Velmi kvalitní výstupy nejen se zohledněním výše uvedených kritérií poskytuje automatický generátor rozvrhu aSc Rozvrhy, který je na trhu 20 let a při tvorbě více jak 7 300 000 rozvrhů jej prověřilo na 150 000 škol ze 173 zemí.

Aplikace aSc Rozvrhy má navíc tu výhodu, že je propojitelná s nejrozšířenějším webovým školním informačním systémem Škola OnLine. Mezi aplikacemi tedy můžete jednoduše přenášet nejen veškeré číselníky (seznamy učitelů, tříd, předmětů, místností,…), ale i výslednou podobu rozvrhu. Tvorba rozvrhu je tak skutečně velmi rychlá.

Vyzkoušejte bezplatnou, časově i funkčně téměř neomezenou demoverzi, nebo nás rovnou kontaktujte pro zakoupení. S jednorázovým poplatkem 4400 Kč pro základní školy, resp. 6000 Kč pro školy střední se jedná o vítaného pomocníka pro každou školu.

Naše společnost je autorizovaným distributorem aplikace aSc Rozvrhy pro český trh. Proto máte-li zájem o více informací, případně chcete aplikaci rovnou zakoupit, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 378 229 460, resp. e-mailu obchod@skolaonline.cz.

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...