04

K dobrým vzájemným vztahům rodiny a školy jistě přispívá i komunikace s rodiči a umožnění přístupu k aktuálním informacím ohledně studijních výsledků jejich dětí. Rodiče tak prostřednictvím Školy OnLine mají přístup k elektronické komunikaci se školou, mohou kontrolovat hodnocení svých dětí v jednotlivých předmětech, být informováni o probraném učivu a v neposlední řadě o chování svého dítěte. Žáci jistě ocenění např. přístup k výukovým zdrojům či aktuálním informacím o změnách v rozvrhu. Období začátku školního roku je spojené právě s vytvářením uživatelských účtů do školního informačního systému pro žáky, jejich zákonné zástupce a případně nové učitele.

Prvotní registrace žáků i rodičů probíhá nejlépe prostřednictvím PIN kódu, pomocí kterého si jednotliví uživatelé založí své uživatelské účty sami – zvláště u větších škol to představuje významnou úsporu práce a času zaměstnanců školy. Vytvoření PIN kódu a jeho tisk pro předání uživatelům společně s instrukcemi pro vytvoření uživatelského účtu snadno provedete ve třech jednoduchých krocích:

Nejprve návod pro generování PINů a tisk pokynů pro žáky/studenty:

  1. V menu Administrace – Osobní data – Školní matrika buď zobrazíme všechny žáky školy, nebo si pomocí filtru vybereme například konkrétní třídu (ve filtru nastavíme v řádku „Třída:“ „začíná na“ a vepíšeme název třídy.
  2. Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných žáků, vybereme z roletky pod ním možnost „generovat PINy“ a stiskneme tlačítko „Akce“, tímto krokem vygenerujeme PINy naráz pro všechny zobrazené žáky.
  3. Poté stiskneme tlačítko s tiskárnou, které se nachází vpravo dole pod seznamem žáků, a ze zobrazené nabídky vybereme sestavu „Informace k registraci do Školy OnLine pro žáky“ a u té klikneme na tlačítko „Generovat“. Následně se otevře nové ono, kde budou hotové sestavy připravené k tisku.

Před prvním použitím je nutné tuto sestavu si nakopírovat do své organizace a to v menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav (naleznete ji na záložce Tiskové sestavy Školy OnLine, ve složce Administrace/Školní matrika). V případě, že potřebujeme generovat PIN u jednotlivého žáka, můžeme pouze kliknout na odkaz „Vytvoř PIN“, který naleznete u každého žáka v posledním sloupci v zobrazeném přehledu žáků. Pokud potřebujeme vytisknout informace k přihlášení pouze pro jednoho žáka, je potřeba jej před generováním sestavy označit a to tak, že klikneme do prázdného čtverečku před jménem konkrétního žáka (označený řádek změní barvu) a teprve poté stiskneme tiskárnu v pravém spodním rohu.

Předpokladem výše uvedeného postupu je samozřejmě existující karta žáka ve Školní matrice a vyplnění povinných osobních údajů. Zde klademe důraz na vyplnění položky e-mail, pomocí kterého si v případě zapomenutí hesla mohou žáci své heslo obnovit a odpadá tak nutnost kontaktovat třídního učitele či administrátora aplikace s žádostí o změnu hesla.  

A nyní generování PINu a tisk pokynů pro zákonné zástupce:

  1. Vstoupíme do menu Administrace - Osobní data - Zákonní zástupci. Zde si opět buď zobrazíme všechny zákonné zástupce, nebo si vyfiltrujeme zákonné zástupce pouze pro třídu, kde budeme informace o registraci předávat.
  2. Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných zákonných zástupců, klikneme na tlačítko „Generovat PINy“.
  3. Nakonec opět použijeme tlačítko s tiskárnou v pravém spodním rohu, kde u sestavy „Informace k registraci do Školy OnLine pro zákonné zástupce“ stiskneme tlačítko „Generovat“. Opět se otevře nové okno s hotovou sestavou, kde stačí dát tisk, případně můžeme uložit ve formátu pdf a z něj pak tisknout (tento postup zaručí lepší kvalitu tisku). A opět, stejně jako u žáků můžeme generovat PIN i pro jednotlivého zákonného zástupce a to pomocí odkazů u jednotlivých zákonných zástupců v posledním sloupci.

Naproti tomu založení účtu pro učitele musí provést pověřený pracovník školy (administrátor). Provádí se na formuláři "Učitelé", ke kterému můžeme přistoupit z menu Administrace – Osobní data – Učitelé. Po spuštění tohoto formuláře se nám zobrazí seznam všech učitelů na dané škole. V případě, že potřebujeme učiteli založit přístup do aplikace, učiníme tak pomocí tlačítka "Založit účet" v pravé části obrazovky. Doporučené kroky, které je třeba provést v systému při příchodu nového učitele a odchodu stávajícího naleznete v následujícím článku (viz. odkaz).Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...