26

Vzhledem k opakovaným dotazům ze strany škol jsme připravili malý slovníček pojmů, kterým Vám popíšeme základní „útvary“, které může uživatel vidět na svém kalendáři.

1) Rozvrh

Standardní rozvrhové hodiny - jsou na kalendáři zobrazeny béžovou až hnědou barvou (podle použitého prohlížeče), jedná se běžné hodiny, které se pravidelně opakují ať už každý týden či v delších cyklech. Po najetí kurzorem nad tuto hodinu se zobrazí základní informace o ní – tedy koho se týká (třída či skupina), kdo ji učí (vyučující), zda se jedná o klasickou jednu hodinu  či dvouhodinovku, a v jaké místnosti se koná. Do těchto hodin může vyučující standardně zapisovat a zadávat z nich docházku, či hodnocení.  Tyto hodiny jsou vytvářeny v menu Rozvrh – Tvorba rozvrhu – Tvorba rozvrhu (případně úvazky učitelů)

2) Suplování

Jedná se o nestandardní vyučovací hodiny, které nahrazují standardní rozvrhové události – typicky v případě, že vyučující, třída nebo místnost chybí (má absenci – u učitele například nemoc, u třídy třeba z důvodu školní exkurze a místnost může být v opravě – malování apod.). Tyto hodiny se v rozvrhu zobrazují jinou barvou (typicky červená, ale může být prakticky jakákoli, zde to záleží na konkrétním nastavení Vaší školy). Po najetí kurzorem nad tuto hodinu se kromě standardních údajů zobrazuje i informace kterou hodinu tato suplovaná hodina nahrazuje. Do těchto hodin může vyučující zapsat stejně jako do standardních rozvrhových hodin. Tyto hodiny jsou zadávány nejčastěji z menu Rozvrh – Suplování  - Zadávaní suplování, případně Obecné suplování. Vznikají také při spojení, přesunu, či výměně hodin.

3) Školní akce 

Jedná se o mimořádné události například exkurze, návštěvy divadel, kulturních akcí, lyžařské výcviky a podobně. Tato akce po svém založení automaticky vytvoří absenci pro všechny zúčastněné a v modulu suplování se nám rovnou předpřipraví hodiny, které je v této souvislosti potřeba nějakým způsobem řešit/suplovat. V kalendářích uživatelů se tyto události zobrazují vždy žlutě. Tyto události mohou trvat prakticky jakoukoli dobu – od jedné hodiny až po několik dní, v případě potřeby se mohou pravidelně opakovat. Školní akce zadáváme v menu Rozvrh – Školní akce – Školní akce. Školní akce se zobrazují v Plánu práce a dělí se na dva základní typy:

  •  školní akce, které nahrazují výuku  (tedy např. již zmiňovaná exkurze), tyto akce se uživatelům zobrazují společně s hodinami které nahrazují, tyto nahrazované hodiny jsou pak v rozvrhu neaktivní (šedé) a mají pouze informativní charakter. Do školní akce, která nahrazuje standardní výuku lze provádět zápisy do třídní knihy i evidovat docházku. Zápis může provádět vždy pouze učitel, který je při zakládání této akce vybrán jako dozor.
  • školní akce, které výuku ruší – odpadnutí výuky z různých důvodů, ředitelské volno apod. Tato školní akce se buď zobrazuje v rozvrhu žlutě nebo vůbec, zde záleží na konkrétním typu školní akce který byl vybrán, zda chceme aby se uživatelům zobrazilo, že zde byla nějaká standardní výuka (typ akce zrušení se zobrazením v rozvrhu) nebo zda chceme pouze odstranit standardní výuku z rozvrhu a ponechat zde prázdné místo. U takto odstraněné výuky lze provést automatický zápis do třídní knihy – ten je nutné zadat při zakládání školní akce. Školní akci s typem zrušení výuky  po založení již nelze editovat, pokud ji  chceme tedy chceme změnit je nutné ji smazat, zaktualizovat pro tento den rozvrh a poté ji založit znovu.

4) Obecná událost

Tato událost nemá v podstatě žádnou návaznost na standardní výuku, nezakládá absenci. V kalendáři uživatelů se zobrazuje většinou (dle typu) také žlutě, ale neruší původní výuku. Používá se například pro plánování porad učitelů, je vhodná pro třídnické hodiny, které se konají mimo standardní výuku a to i s opakováním. Dá se použít například i pro kroužky/zájmové činnosti. U těchto událostí lze nastavit zda je potřeba u nich evidovat docházku – což je vhodné u již zmiňované třídnické hodiny. Učitelé je také mohou využívat jako plánovač, mohou si jako obecnou událost nastavit například odpolední návštěvu zubaře, či si  mezi sebou například naplánovat porady, ať už oficiální, či neformální. Zadávají se nejlépe přímo z kalendáře vyvoláním kontextového menu nad konkrétní hodinou (pravým tlačítkem myši) nebo v menu Rozvrh – Tvorba rozvrhu – Obecná událost.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...