05

Jednou z častých situací, do které se uživatelé mohou po prázdninách dostat je zapomenutí hesla, případně uživatelského jména a tím pádem nemožnost přístupu do systému. Jak postupovat ocitnete-li se v této situaci? 

Řešení jsou různá a to podle toho zda jste:

 1. žák/student  Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na stránkách Školy OnLine. Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla.  Při neúspěchu kontaktujte svého třídního učitele a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování svého osobního e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět obnovení hesla prostřednictvím Vašeho e-mailového účtu přímo z přihlašovacího okna aplikace kliknutím na odkaz „Zapomněli jste heslo“?. Pracovníci zákaznického podpory společnosti Škola OnLine jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!
 2. zákonný zástupce žáka  Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na stránkách Školy OnLine. Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla.  Při neúspěchu kontaktujte třídního učitele Vašeho syna/dcery a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování svého osobního e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět obnovení hesla prostřednictvím Vašeho e-mailového účtu přímo z přihlašovacího okna aplikace kliknutím na odkaz „Zapomněli jste heslo“?. Pracovníci zákaznického podpory společnosti Škola OnLine jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!
 3. učitel na škole  Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na stránkách Školy OnLine. Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla.  Při neúspěchu kontaktujte administrátora aplikace na škole a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování svého osobního e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět obnovení hesla prostřednictvím Vašeho e-mailového účtu přímo z přihlašovacího okna aplikace kliknutím na odkaz „Zapomněli jste heslo“?. Pracovníci zákaznického podpory společnosti Škola OnLine jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!
 4. administrátor aplikace na škole  Pokud na Vaší škole máte dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, obraťte se v první řadě na něj - má právo Vám změnit heslo. Pokud jste jediným administrátorem na Vaší škole, případně z nějakého důvodu nemůžete zastihnout jiného administrátora, obraťte se na zákaznickou podporu Školy OnLine a to prostřednictvím e-mailu hotline@skolaonline.cz. Pracovník zákaznické podpory společnosti Škola OnLine Vás následně požádá bližší identifikaci a ověření. Po ověření Vaší totožnosti Vám bude vygenerováno a zasláno heslo nové.

Po opakovaném chybném zadání hesla (obvyklý počet chybných zadání je 3, ale může se lišit v závislosti na nastavení školy) provede Škola OnLine automaticky uzamčení účtu a to v zájmu zajištění vysoké bezpečnosti systému. Časový interval, po kterou je Váš účet zablokován bývá zpravidla 30 minut, ale nastavení se opět může lišit dle školy). O urgentní odblokování svého účtu můžete požádat administrátora aplikace na škole.    

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...