01

Evidujete ve Škole OnLine i děti docházející do Vaší mateřské školy? Nově můžete ze školního informačního systému získat i podklady pro výkaz o mateřské škole. Jedná se o sumární výkaz, který budete podle stavu k 30. 9. 2014 předávat místně příslušnému správnímu úřadu, nebo MŠMT.

Podklady pro výkaz S 1-01 o mateřské škole získáte prostřednictvím formuláře, který je Vám přístupný z menu „Administrace – Výkazy“. Po přístupu na formulář je potřeba pouze nastavit datum k jakému chceme výstup získat a následně kliknout na tlačítko „Přepočítat výkaz k vybranému datu“. Aplikace pak na základě dat v ní evidovaných sama vypočte, kolik žáků se narodilo v jakém období, kolik jich trpí zdravotním postižením atd.

Pro správné vyhodnocení údajů je potřeba mít děti řádně zaevidované do školní matriky (Administrace – Osobní data – Školní matrika). Dovolujeme si upozornit především na zařazení dětí do správné školy a její části. Důležité je též nastavení typu provozu u třídy MŠ, což je údaj, který přibyl od počátku tohoto školního roku v rámci číselníku tříd (Administrace – Číselníky – Třídy).

Pokud je vše v pořádku, aplikace během chvilky vypočte data pro většinu oddílů a polí výkazu o mateřské škole.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...