04

Vzhledem k úpravě pravidel spojených s přijímacím řízením jsme aktualizovali vzory tiskopisů Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ a to samozřejmě včetně tiskopisu Přihlášky ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou. Doporučujeme staré vzory smazat a stáhnou si nové, podrobný postup naleznete ve starším článku Vytiskněte přihlášku na SŠ přímo ze školní matriky!

Momentálně jsou dostupné vzory bez vyplněné školy, kam se žák hlásí (vyplňují zákonní zástupci) v dohledné době chystáme i vzory, které umožní tisk přihlášek s vyplněnými školami, kam se žák hlásí.

Dále jsme pro Vás připravili aktuální tiskopis Záznamu o úrazu. Jakmile si jej nakopírujete, jeho tisk probíhá přímo z menu Ostatní - Tiskové sestavy - Seznam sestav, kde stisknete tlačítko Generovat sestavu, zadáte číslo úrazu, u kterého chcete Záznam tisknout a potvrdíte tlačítkem "Prohlédnout sestavu".

Aktualizovány byly tyto konkrétní tiskopisy:

  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník (umístění: Administrace – Školní matrika) -Vygeneruje přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole pro denní formu vzdělávání (obdoba SEVT 49 149 4). Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 5. ročníku. Lze generovat max. 100 žáků najednou.
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník (umístění: Administrace – Školní matrika) - Vygeneruje přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole pro denní formu vzdělávání (obdoba SEVT 49 149 4). Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 6. ročníku. Lze generovat max. 100 žáků najednou.
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník (umístění: Administrace – Školní matrika) - Vygeneruje přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole pro denní formu vzdělávání (obdoba SEVT 49 149 4). Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 7. ročníku. Lze generovat max. 100 žáků najednou.
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník (umístění: Administrace – Školní matrika) - Vygeneruje přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole pro denní formu vzdělávání (obdoba SEVT 49 149 4). Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 8. ročníku. Lze generovat max. 100 žáků najednou.
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník (umístění: Administrace – Školní matrika) - Vygeneruje přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole pro denní formu vzdělávání (obdoba SEVT 49 149 4). Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 9. ročníku. Lze generovat max. 100 žáků najednou.
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník (umístění: Administrace – Školní matrika) - Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole, v konzervatoři, forma vzdělávání - denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná (obdoba SEVT 49 147 5). Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ nebo konzervatoř z 9. ročníku. Lze generovat max. 100 žáků najednou.
  7. Záznam o úrazu (umístění: Ostatní evidence – Evidence úrazů) – Vygeneruje záznam o úrazu na základě omezení daného pořadového čísla úrazu.
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...