19

Vzhledem k úpravě pravidel spojených s přijímacím řízením jsme aktualizovali vzory tiskopisů Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ se zaevidovanými údaji o škole kam se žák hlásí. Doporučujeme staré vzory smazat a stáhnou si nové, podrobný postup naleznete ve starším článku Vytiskněte přihlášku na SŠ přímo ze školní matriky!

Momentálně jsou tedy dostupné vzory přihlášek i s vyplněnou školou kam se žák hlásí i bez ní - pokud si žáci (zákonní zástupci) doplňují tyto údaje sami.

U přihlášek kam chcete tisknout i školu kam se žák hlásí je samozřejmě nutné nejprve ve školní matrice u žáka na záložce Další vzdělávání doplnit školu (školy) kam se žák hlásí a to nejlépe v pořadí dle jeho preference. Při samotném tisku je možné ovlivnit, zda chcete tisknout přihlášku pro první kolo přijímacího řízení - v tom případě se vytisknou obě školy na jednu přihlášku a ta bude vytištěna ve dvou výtiscích (pro první kolo se podávají stejné přihlášky na obě školy kam se žák hlásí), zatímco v případě, že se jedná o druhé kolo přijímacího řízení, pak se uvádí vždy pouze jedna škola na každou přihlášku.

Aktualizovány byly tyto vzory:

  • Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  • Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  • Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  • Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  • Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...