26

S adresou bydliště se setkáváme ve škole doslova na každém kroku. Evidujeme ji již v rámci přijímacího řízení, kdy do školní agendy přepisujeme údaje z přihlášky. Aktuální pak udržujeme i kontakty na žáky a rodiče v rámci školní matriky. Ve snaze o zpříjemnění, zrychlení a především zpřesnění evidence adres, došlo nyní k propojení Školy OnLine s národní databází adres.

Ve Škole OnLine jsou nyní obsažena všechna adresní místa v České republice. Databáze jich nyní čítá na 3 miliony. Přítomnosti těchto dat náležitě využíváme pro zpříjemnění evidence údajů, kdy je uživateli „našeptávána“ adresa na základě jím dosud zadaných údajů.

Stačí tak zadat jen několik znaků z ulice a systém Vám automaticky nabídne pouze ty ulice, které dané znaky obsahují. Zadávání dalších údajů pochopitelně omezuje získávané údaje. Jestliže již např. ulice a číslo popisné jednoznačně identifikuje adresní místo, systém automaticky doplní číslo orientační, obec, okres, PSČ, kraj.

Tato funkce je v současné době dostupná na formuláři pro evidenci uchazečů v rámci příjímacího řízení na SŠ, KON, VOŠ. Po ověření bezchybného fungování v rutinním provozu se však počítá s rozšířením stejné funkcionality i do školní matriky, zápisu do 1. tříd ZŠ, nebo evidencí zaměstnanců a rodičů.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...