05

Připravili jsme pro Vás stručný přehled novinek ve Škole OnLine za měsíc únor. Novinky se týkají jak základních, tak i středních škol a VOŠ. Jedná se o několik úprav na jednotlivých formulářích, aktualizace číselníků a také nové či upravené tiskové sestavy. Doufáme, že vám tyto novinky pomohou ve Vaší práci.

Pro základní školy je určena informace, že již nejsou povinné položky "Kolo" a "Pořadí zájmu" při evidenci střední školy kam se žák hlásí. Pokud však budete ze Školy OnLine tisknout přihlášku na střední školu ve verzi s vyplněnými údaji o SŠ, je jejich vyplnění stále nutné. Při evidování přijímacích zkoušek na straně střední školy v této souvislosti přibyla kolonka "Pořadí zájmu" v evidenci uchazečů a to na záložce "Údaje z přihlášky".

Pro školy, které mají žáky plnící povinnou školní docházku podle § 38 odst. 1, písm. c) ŠZ nyní platí, že při uzávěrce třídního učitele není nutné těmto žákům zadávat známku z chování (u ostatních písmen v § 38 tomu tak v aplikaci bylo již dříve, u písm. c) jsme toto povolili nově).

Do veřejného přístupu jsme přidali formulář s denním výpisem tříd, který umožňuje prohlížet denní rozvrh celé školy najednou, bez nutnosti přepínat mezi jednotlivými třídami - toto se samozřejmě týká pouze škol, které veřejný přístup (PublicWeb) používají. Prohlédnout si jej můžete například zde.

Dále proběhla aktualizace některých číselníků MŠMT a to konkrétně číselníku oborů vzdělání (RASO) a číselníku států (RAST). U dalších dvou číselníků došlo ke změnám názvů u dvou často používaných položek a to v číselníku resortních kvalifikátorů státního občanství (RAKO), kde se hodnota "Cizinec s přechodným pobytem" přejmenovala na položku "Cizinec bez trvalého pobytu" a v číselníku kódů zahájení docházky do školy (RAZD) byla hodnota "Zahájení 1. ročníku v ZŠ v řádném termínu" nahrazena hodnotou "Zahájení 1. ročníku v ZŠ v řádném termínu (včetně pětiletých)". Tyto změny se samozřejmě projeví u žáků automaticky, pouze je potřeba při novém zařazování do tříd, či vyplňování údajů v matrice brát v úvahu, že je najdete již pod novým názvem.

Poměrně velkou novinkou, zatím jenom v přijímacím řízení pro střední školy a VOŠ, je "Našeptávač adres", podrobnosti o této užitečné pomůcce najdete v článku Zadávání adres ve Škole OnLine je nyní výrazně jednodušší.

Poslední z únorových novinek v aplikaci je nově přidaná možnost filtrování v Inventáři podle pole „Poznámka“ - pomůže Vám to při vyhledávání položek v inventáři pokud vyplňujete údaje o majetku i do tohoto pole.

Dále bylo přidáno či upraveno několik tiskových sestav:

1) Protokol o komisionální zkoušce - Tato sestava generuje protokol o komisionální zkoušce a doporučujeme ji generovat přímo z formuláře "Komisionální zkoušky".

2) Tiskové sestavy pro výpisy suplování:

a) Výpis suplování pro učitele (na šířku) - Tisková sestava s výpisem suplování pro učitele na zvolený kalendářní den. Výpis je generován na šířku. Při vlastním generování je nutné zadat datum, pro který chcete zobrazit výpis suplování.Tiskovou sestavu je rovněž možné generovat přímo z formuláře "Zadávání suplování."

b) Výpis suplování pro učitele (na výšku) - Tisková sestava s výpisem suplování pro učitele na zvolený kalendářní den. Výpis je generován na výšku. Při vlastním generování je nutné zadat datum, pro který chcete zobrazit výpis suplování. Tiskovou sestavu je rovněž možné generovat přímo z formuláře "Zadávání suplování."

c) Výpis suplování pro žáky (na šířku) - Tisková sestava s výpisem suplování pro žáky na zvolený kalendářní den. Výpis je generován na šířku. Při vlastním generování je nutné zadat datum, pro který chcete zobrazit výpis suplování. Tiskovou sestavu je rovněž možné generovat přímo z formuláře "Zadávání suplování."

d) Výpis suplování pro žáky (na výšku) - Tisková sestava s výpisem suplování pro žáky na zvolený kalendářní den. Výpis je generován na výšku. Při vlastním generování je nutné zadat datum, pro který chcete zobrazit výpis suplování. Tiskovou sestavu je rovněž možné generovat přímo z formuláře "Zadávání suplování."

3) Počty absentujících žáků ve vyučovacích hodinách - Tisková sestava zobrazí počty absentujících žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách pro daný den. Jednotlivé počty absencí jsou vypisovány dle jejich druhu z průběžně zadané absence. Při generování sestavy je nutné zadat datum, pro který chcete data zobrazit. Je možné zadat rovněž datumové rozmezí pro generování. Tuto sestavu můžete využít např. v rámci šetření před vyhlášením chřipkových prázdnin.

4) Sestavy pro výsledky přijímacího řízení:

a) Výsledky přijímacího řízení - vývěska po oborech - Tisková sestava zobrazí výsledky přijímacího řízení přes jednotlivá kola, termíny a obory vzdělání. Je určena k vyvěšení jako výsledky přijímacího řízení, proto nezobrazuje jméno a příjmení uchazeče, ale jeho přidělené ID. Pořadí se počítá v rámci kola, termínu a oboru vzdělání. Je určena pro školy, které definují přijímací řízení pro jednotlivé obory.

b) Výsledky přijímacího řízení - vývěska po termínech - Tisková sestava zobrazí výsledky přijímacího řízení přes jednotlivá kola a termíny.  Je určena k vyvěšení jako výsledky přijímacího řízení, proto nezobrazuje jméno a příjmení uchazeče, ale jeho přidělené ID. Pořadí se počítá v rámci kola a termínu. Je určena pro školy, které nedefinují přijímací řízení na jednotlivé obory, ale pouze na termíny a kola.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...