01

Škola OnLine Vám přináší další usnadnění každodenní práce - nyní máte možnost probírané učivo vybírat přímo z tematického plánu výuky a to jak při klasických denních zápisech, tak i při týdenních zápisech probíraného učiva. Témata výukových celků i jednotlivých hodin si nyní jednoduše zaevidujete v novém modulu Tematické plány a poté již jen vybíráte jednotlivé položky do zápisu probíraného učiva.

Tematické plány si může každý vyučující založit a nadefinovat dle své potřeby, či je možno je založit centrálně pro celou školu a každý vyučující si pak jen nakopíruje vzorový tematický plán pro své použití. Takto nakopírovaný plán může samozřejmě dále upravovat. Případně lze oba způsoby samozřejmě kombinovat. Platnost tematického plánu není omezena školním rokem, je možné jej používat neomezeně v různých školních letech. Takto může vypadat tematický plán:

U každé položky v plánu je možné zadat nejen název (který pak lze vybrat do probíraného učiva), ale i předpokládanou hodinovou dotaci, měsíc, ve kterém bude výuka tohoto tématu probíhat a samozřejmě poznámku, kam si můžete zaevidovat cokoli důležitého - například co budete s dětmi v hodině dělat, že v tuto dobu je vhodné si napsat opakovací test, že lze navázat na látku z jiného předmětu a podobně.

Modul Tematické plány je dostupný v menu Výuka – Tematické plány – Tematické plány. Nemáte přístupné toto menu? Kontaktujte naše obchodní oddělení pro dokoupení modulu a úpravu smluvní dokumentace.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...