09

Opět po měsíci bychom Vás rádi informovali o novinkách a změnách ve Škole OnLine. Většina novinek se tentokrát týká všech typů škol, jsou zde však i úpravy v přijímacím řízení na střední školy a VOŠ. A jako vždy přibylo několik nových tiskových sestav, tentokrát na výpis průběžného hodnocení. Podívejme se tedy na změny a novinky podrobněji:

V souvislosti s přijímacím řízením byla provedena aktualizace rejstříku škol a to dle stavu k 12.3.2015. Nyní byste tedy například při vybírání školy, kam se žák hlásí měli mít naprosto aktuální informace i o nově vzniklých školách.

Byla provedena další optimalizace v zadávání suplování, které nyní především na velkých školách o desítky procent rychlejší a práce s ním tedy příjemnější.

V souvislosti se suplováním byly realizovány i další změny - na formuláři "Přesun hodin" se nyní nově zobrazují i suplované hodiny, můžete tedy přesun provést bez dalších kontrol, neboť přesně vidíte, kde má daná třída volno a kde ne.

Zároveň se v okně pro řešení konfliktů při vlastním přesunu zobrazuje případná absence vyučujícího, abyste při přesouvání hodin nemuseli nahlížet do dalších podkladů a zjišťovat, zda je daný vyučující přítomen či ne.

Na formuláři "Výměna hodin" bylo upraveno vyhodnocování volných učeben tak, aby se učebna vyměňované hodiny brala jako volná.

Na formuláři "Nezapsané hodiny" byl upraven výběr dat s ohledem na zadané školní akce.

Na formulář "Tisk rozvrhů" bylo na záložku "Parametry rozvrhu" přidáno zaškrtávací políčko "platnost úvazku". Pokud jej zaškrtnete, bude se u úvazků, které nejsou platné celé po období, tisknout i jejich platnost (od-do). A na záložku "Parametry tisku" přibyl výběrový seznam "Cyklus x- vypisovat jako", kde si můžete určit, zda chcete cykly na vytištěném rozvrhu zobrazovat jako "x-" nebo jako "S" (sudé), či "L" (liché) týdny - toto samozřejmě platí pouze pro dvoutýdenní cyklus.

Na formuláři "Nehodnocení žáci/studenti" byl změněn příznak "Pouze aktivní k datu" na datumové pole. Automaticky je zde předvyplněno aktuální datum (v případě minulého období pak poslední datum v tomto období), takže vidíte pouze nehodnocené žáky, kteří jsou aktivními žáky Vaší školy. V případě potřeby je možné datum libovolně měnit.

 

Další změna se týká Evidence uchazečů pro střední školy - nyní můžete pole "Pořadí zájmu" (které bylo do této evidence přidáno již v únoru) exportovat do Excelu, stejně jako ostatní položky.

V souvislosti s pilotním testováním povinných přijímacích zkoušek na střední školy byla do aplikace v menu Ostatní - Přijímací zkoušky - Export/import údajů SCIO, CERMAT přidána volba "získat z aplikace Škola OnLine údaje o uchazečích pro pozdější import do IS CERTIS provozovaného Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání" která slouží pro export dat o uchazečích pro IS CERTIS. Také byla přidána volba pro zpětný import dat z IS CERTIS do Školy OnLine: "načíst do aplikace Škola OnLine výsledky zkoušek uchazečů získané z IS CERTIS provozovaného Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání".

V Evidenci uchazečů pro střední školy a VOŠ bylo v souvislosti se zavedením "našeptávače adres" o kterém jsme Vám již psali v článku "Zadávání adres ve Škole OnLine je nyní výrazně jednodušší", přidáno do všech adres na tomto formuláři pole "Část obce", které je nutné pro správné vyplnění adresy. Našeptávač funguje pouze v případě, že je u adresy vybrán stát "Česká republika".

Dále bylo optimalizováno zobrazení formuláře "Odeslat zprávu" pro zařízení s platformou Windows Phone.

A nakonec nově přidané, či upravené tiskové sestavy:

Výpis zadaného průběžného hodnocení (řazení dle příjmení a jména)

Vypíše detail zadaného hodnocení, tj. informace o daném hodnocení a seznam hodnocených a nehodnocených žáků/studentů. Tato sestava vypisuje hodnocené žáky/studenty seřazené dle příjmení a jména. Je určena jak pro generování z formuláře s detailem ukládaného hodnocení nebo přes formulář tiskových sestav s příslušnými omezujícími kritérii (např. datum nebo datum a předmět apod.).

Výpis zadaného průběžného hodnocení (řazení dle pořadí)

Vypíše detail zadaného hodnocení, tj. informace o daném hodnocení a seznam hodnocených a nehodnocených žáků/studentů. Tato sestava vypisuje hodnocené žáky/studenty seřazené dle pořadí výsledků hodnocení. Je určena jak pro generování z formuláře s detailem ukládaného hodnocení nebo přes formulář tiskových sestav s příslušnými omezujícími kritérii (např. datum nebo datum a předmět apod.).

Provedeny byly též úpravy v tiskové sestavě Seznam žáků ve třídách s trvalým bydlištěm, datem narození, RČ a kódem ZP.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...