21

Škola OnLine Vám od letošního roku umožňuje nahrávat výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy formou souboru získaného z IS CERTIS. Výhodou je, že můžete tyto výsledky rovnou zasadit do kontextu s ostatními údaji o uchazeči, které jste si do Školy OnLine zadali z přihlášky ke studiu, či z přijímacích zkoušek konaných Vaší školou a rychle a snadno tak rozhodnout o přijetí či nepřijetí konkrétního uchazeče.

Co je potřeba udělat pro to, aby vše bez problémů fungovalo?

  1. Import výsledků lze provést pouze v případě, že jste studenty do systému IS CERTIS naimportovali ze Školy OnLine – tedy studenti mají identifikační kód (nazývaný také externí identifikátor) evidovaný v systému Škola OnLine v položce číslo jednací.
  2. Ve Škole OnLine musí být také vyplněna kolonka Externí identifikátor u části zkoušky, kterou uchazeč konal.  Tuto kolonku najdete v menu Ostatní – Přijímací zkoušky – Nastavení přijímacích zkoušek, pod tlačítkem „Spravovat skladbu“, zde je potřeba založit (přidat) dvě položky, jednu pro Český jazyk s externím identifikátorem CJ a jednu pro Matematiku s externím identifikátorem MA, přičemž pole „Název“ a „Zkratka“ jsou pro Vaši informaci, mohou být tedy vyplněny jakkoli a typ údaje je potřeba ponechat nastavený na „body“.

Samotný import výsledků provedete v menu Ostatní – Přijímací zkoušky – Export/Import údajů SCIO, CERMAT a to volbou „načíst do aplikace Škola OnLine výsledky zkoušek uchazečů získané z IS CERTIS provozovaného Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání“.

V případě dotazů se prosím obraťte na naši zákaznicku podporu a to na e-mailu hotline@skolaonline.cz, případně každý pracovní den od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 378 229 460.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...