14

Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti s používáním Školy OnLine z praxe. Přečtěte si článek, který o Škole OnLine uveřejnila paní Mgr. Lenka Rybářová ze Základní školy v Jílovém u Prahy v Jílovských novinách - článek vyšel v květnovém čísle tohoto měsíčníku města Jílového u Prahy a celé noviny naleznete na stránkách www.jilove.cz.

Naše škola je online

Začátkem tohoto školního roku přešla naše škola na moderní informační sytém Škola OnLine.

Škola OnLine je školní systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu.  Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.

V dnešním uspěchaném a náročném světě přináší tento systém mnohé výhody a usnadňuje komunikaci mezi školou a rodinami našich žáků. Ve velké míře dává rodinám i žákům velký přehled o dění na naší škole. Každý žák v osobním kalendáři na hlavní stránce má přístupné vše důležité. Vidí, co se probírá v jednotlivých předmětech včetně výukových materiálů, dozví se o plánovaném zkoušení a neunikne mu ani žádné akce školy. Díky elektronické žákovské má žák i jeho rodiče také stálý přehled o prospěchu a docházce.

Samozřejmostí této aplikace je možnost elektronické komunikace mezi učitelem a žákem prostřednictvím zasílaných zpráv.

Pohyb v aplikaci je velmi snadný. Přímo v aplikaci mohou žáci také zpracovávat zadané úkoly a testy. Přístupný je zde i školní e-mail, webový textový editor Word a další bezplatné služby Microsoft Office 365.

Učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Takže žáci mají, díky tomu, možnost sledovat probírané učivo i při své absenci.

Toliko o výhodách, které tento systém přináší rodičům a žákům. Výhody však přináší i učitelům. Ti mohou operativně řešit různé vzniklé problémy. Nejdůležitější částí systému je školní matrika, která představuje stěžejní evidenci celého školního informačního systému. V této evidenci má každý žák svou kartu s důležitými údaji, včetně uzávěrek známek v jednotlivých předmětech. Tato evidence nám tak pomohla poprvé na konci prvního pololetí vytisknout výpis vysvědčení online.

Škola OnLine představuje dobrý nástroj pro hodnocení znalostí žáků. Kromě běžného známkování dovoluje používat slovní hodnocení, body nebo procenta. Jednotlivým známkám může být přiřazena různá váha, což může pomoci při uzavírání hodnocení.

Součástí systému je i elektronická třídnice, pomocí které je snadné spočítat a následně i uzavřít docházku, zjistit neomluvené hodiny žáka, kázeňské postihy a pochvaly.

Na škole on Line je také evidence ŠD, která je zatím v plenkách a firma, která tento sytém spravuje na ní ještě pracuje. V každém případě už nyní se vychovatelky nemusí starat o aktualizaci kontaktních údajů a pouze spravují odchody žáků, mají třídnice s výchovně vzdělávací činností a přístup k dalším důležitým údajům o dětech, které do školní družiny docházejí.

Ze všech předchozích informací je zřejmé, že Škola OnLine je chytrý nástroj pro správu školy, který ale také vyžaduje náročnou práci nás všech pracovníků školy, kteří s ním pracujeme každý den. Doslova za chodu řešíme úskalí, která vždy každá novinka přináší. Systém je nutné ušít na míru naší škole. Takže jsme doslova vstoupili do nové vody. Věříme však, že i s pomocí rodičovské veřejnosti, se nám podaří vnést do naší školy 21. století.

Mgr. Lenka Rybářová

Jílovské noviny

 

Máte také nějaké podobné postřehy, či zkušenosti, které byste chtěli sdělit ostatním uživatelům Školy OnLine? Zašlete nám je, rádi je uveřejníme zde na portálu.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...