13

Ve článku „Jak správně zařadit nově příchozí žáky do tříd“, jsme si slíbili, že v některém dalším článku se podíváme na to, jak jednoduše zařadíte do tříd žáky, či budoucí studenty, které jste evidovali v modulech Zápis do 1. třídy (základní škola) nebo Přijímací řízení (střední a vyšší odborné školy), podívejme se tedy nyní na toto zařazování blíže.

Podmínkou pro to, abyste mohli žáky zařadit, je existence příslušných tříd v novém školním roce (2015/2016), jak třídy převést či vytvořit jsme si podrobněji popisovali v článku „Připravte Školu OnLine na nový školní rok 2015/2016“. Budeme tedy předpokládat, že tyto třídy již existují a přistoupíme k samotnému zařazení.

Zařazení budoucích prvňáčků z modulu Zápis do 1. ročníku

 1. Ověřte, zda jste aktuálně přihlášení ve školním roce, ve kterém probíhal zápis, tedy v roce 2014/2015. Školní rok, ve kterém se nacházíte, je vždy zobrazen v pravém horním rohu aplikace. Pokud je zde jiný rok, klikněte přímo na název např. 2015/2016 a poté jen vyberte požadovaný školní rok a dokončete tlačítkem „Nastavit“
 2. Další podmínkou pro zařazení je to, že děti mají v menu Ostatní – Zápis do 1. ročníku – Evidence uchazečů nastaven výsledek zápisu „Zapsán do 1. ročníku“:
 3. Vstupte do menu Ostatní – Zápis do prvního ročníku – Zařazení uchazečů do tříd. Zde v tuto chvíli uvidíte všechny děti, které byly při zápisu přijaty a je nyní potřeba je zařadit do tříd. Pokud máte pocit, že by zde mělo být dětí více, či zde nevidíte nikoho, ověřte, zda máte vše nestaveno podle bodu 1) a 2):
 4. Nyní je možné u každého dítěte 2x kliknout do kolonky „Třída“, tím se zobrazí seznam tříd a z něj vyberete příslušnou třídu (nabízejí se samozřejmě třídy ve školním roce 2015/2016), doplníte datum, od kdy má být žák do třídy zařazen (obvykle 1. 9.) a dokončíte tlačítkem „Uložit a zařadit žáky do zvolených tříd“.
 5. Není samozřejmě nutné zařazovat žáky jednotlivě, spíše asi využijete hromadné zařazení – u žáků, kteří budou zařazeni do stejné třídy, označíte zaškrtávací políčko na konci příslušných řádků a poté jen ve spodní části doplníte, kam a od kdy chcete všechny označené žáky zařadit a celý proces opět zakončíte tlačítkem „Uložit a zařadit žáky do zvolených tříd“.: 
 6. Pokud zařazujete žáky do více tříd, je vhodné zaškrtnout políčko „Zobrazovat pouze nepřevedené uchazeče“. Tak vždy uvidíte pouze děti, které Vám ještě zbývá zařadit.

Zařazení uchazečů z modulu Přijímací zkoušky

 1. Ověřte, zda jste aktuálně přihlášení ve školním roce, ve kterém probíhal zápis, tedy v roce 2014/2015. Školní rok, ve kterém se nacházíte, je vždy zobrazen v pravém horním rohu aplikace. Pokud je zde jiný rok, klikněte přímo na název např. 2015/2016 a poté jen vyberte požadovaný školní rok a dokončete tlačítkem „Nastavit“.
 2. Podmínkou pro zařazení je, že máte u jednotlivých uchazečů vyplněné údaje o zápisovém lístku (toto chování lze zmírnit pomocí parametru aplikace):
  A samozřejmě se Vám nabídnou k zařazení pouze uchazeči, kteří mají nastavený výsledek přijímacího řízení (v menu Ostatní – Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení) na „Přijat“ – ať již na základě přijímací zkoušky, bez zkoušky, na odvolání, či jinak:
 3. Samotné zařazení probíhá v menu Ostatní – Přijímací řízení – Zařazení žáků/studentů do tříd, pokud máte pocit, že by zde mělo být uchazečů více, či zde nevidíte nikoho, ověřte, zda máte vše nestaveno podle bodu 1) a 2):
 4. Nyní můžete 2x kliknout do kolonky „Třída“ u každého uchazeče, tím se zobrazí seznam tříd a z něj vyberete příslušnou třídu (nabízejí se samozřejmě třídy ve školním roce 2015/2016). A zařazení dokončíte kliknutím na tlačítko „Uložit a zařadit žáky/studenty do zvolených tříd“, u kterého je možno případně nastavit jiné datum zařazení (standardně je přednastaveno 1. 9. - tedy začátek školního roku).
 5. Není samozřejmě nutné zařazovat uchazeče jednotlivě, spíše asi využijete hromadné zařazení – u uchazečů, kteří budou zařazeni do stejné třídy, označíte zaškrtávací políčko na konci příslušných řádků a poté jen ve spodní části doplníte, do jaké třídy chcete všechny označené žáky zařadit:
   
  Zařazení, stejně jako v předchozím kroku, dokončíte kliknutím na tlačítko „Uložit a zařadit žáky/studenty do zvolených tříd“ u kterého je možno případně nastavit jiné datum zařazení (standardně je přednastaveno 1. 9. - tedy začátek školního roku).
  Při zařazování si můžete zvolit pomocí zaškrtávacích políček, zda chcete vidět i detaily z přijímacího řízení. Dále je možno nastavit, zda chcete žáky zařazovat pouze do tříd prvních ročníků, či i jinam.  Ve spodní části okna se Vám zobrazuje přehled tříd (opět možno nastavit, aby se Vám zobrazovaly pouze první ročníky), kde vidíte kolik žáků/studentů je již ve třídách zařazeno.
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...