27

První den ve škole obvykle bývá kratší a žáci se neučí podle stálého rozvrhu. Mohlo by Vás tedy zajímat jak tuto situaci řešit z hlediska rozvrhu ve Škole OnLine. Nabízíme Vám nyní dva možné postupy, jistě si sami vyberete ten, který je pro Vás výhodnější.

 

Způsob první - školní akce

  • Vytvoříte si školní akci (nebo akce, jedná-li se o více dní) s typem „s náhradním vyučováním (docházka se eviduje dle školní akce)“. Tuto školní akci je možné zaevidovat na formuláři Školní akce (menu „Rozvrh – Školní akce“). Při zadávání školní akce je nutné zadat kromě data konání, tříd a třídních učitelů i učitele, kteří budou mít ve třídě dozor. Tito učitelé pak budou mít možnost zapisovat i do elektronických třídních knih.
  • Dále je potřeba založit na zbytek daného dne druhou školní akci s typem „zrušení výuky“, což „odmaže“ požadované hodiny z rozvrhu a namísto nich zobrazí pouze prázdné místo nebo můžete použít typ školní akce „zrušení výuky se zobrazením v rozvrhu“, tento typ hodiny také odmaže, ale namísto prázdného místa zobrazí žlutý pruh s Vámi přednastaveným textem (např. výuka odpadá apod.)

Výše uvedený postup je vhodný, pokud potřebujete upravit výuku pouze pro první den nebo dva školního roku a poté již budete učit dle standardního rozvrhu. V případě, že budete používat speciální rozvrh po celý první týden je lepší (nikoli povinné) použít druhý způsob a to je:

Způsob druhý - úprava rozvrhu

Rozvrh můžete upravit buď pomocí formuláře Úprava vygenerovaného rozvrhu nebo vytvořením nové verze rozvrhu pouze pro první týden.

  • Úprava vygenerovaného rozvrhu: Vstupte na formulář Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Tvorba rozvrhu. Zde je potřeba se přepnout na záložku Úprava vygenerovaného rozvrhu. Pak vyberte požadovaný týden (1. 9 - 4. 9.) a v něm jednoduchým přetažením hodin proveďte požadované úpravy, na přebytečné hodiny je možné kliknout pravým tlačítkem a zvolit možnost "Odebrat z rozvrhu". Celou akci dokončíte kliknutím na tlačítko "Aktualizovat kalendář ve zvoleném týdnu".
  • Vytvoření nové verze rozvrhu: V menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Verze rozvrhu si nejprve vytvořte prázdnou verzi rozvrhu a touto verzí rozvrhu pak proveďte aktualizaci rozvrhu školy v požadované dny (pozor, skutečně jen v tyto dny, aby nedošlo ke smazání rozvrhu i v dalších dnech). Poté můžete buď přímo v této prázdné verzi na formuláři Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Tvorba rozvrhu vytvořit nový rozvrh a tím pak zaktualizovat kalendář na požadované období, nebo si můžete v menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Verze rozvrhu vytvořit kopii rozvrhu stávajícího a tu jen upravit dle potřeb prvního týdne a opět touto verzí zaktualizovat kalendář pro první týden..
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...