19

Máte již pro školní rok 2015/2016 vytvořen rozvrh? Pak v tomto článku najdete, co doporučujeme zkontrolovat, než podle svého rozvrhu začnete 1. září naostro učit. Pokud ještě rozvrh vytvořený nemáte a teprve se na jeho tvorbu chystáte, pak si zde můžete ve stručnosti připomenout, co vše je potřeba před samotnou tvorbou nastavit a zkontrolovat. Samotnou tvorbu rozvrhu a nápovědu k ní najdete v článku Vytváříme rozvrh pro nový školní rok 2015/2016.

Která nastavení je tedy potřeba projít a zkontrolovat?

  1. Předměty – před samotnou tvorbou rozvrhu (či alespoň před jeho nasazením do ostrého provozu) si pečlivě zkontrolujte a projděte číselník předmětů. Během používání se v něm někdy nahromadí několik stejných předmětů (se stejným názvem i druhem předmětu), či zůstanou předměty, které již neučíte, což při tvorbě rozvrhu přináší zmatek, nemluvě pak o problémech s uzavíráním známek či tiskem vysvědčení. Před započetím tvorby je tedy nejvhodnější čas tyto přebytečné či duplicitní předměty smazat. Vzhledem k tomu, že číselník předmětů je vždy platný pro příslušný školní rok, můžete např. v roce 2015/2016 směle smazat předmět, který sice v loňském roce žáci měli, ale v letošním se již na Vaší škole vyučovat nebude. Číselník předmětů můžete upravovat v menu Rozvrh – Předměty – Předměty.
  2. Učitelé – před započetím tvorby rozvrhu (nebo alespoň před započetím vlastní výuky) je nutné zkontrolovat a případně upravit, zda máte v aplikaci správně nastavené aktivní a neaktivní učitele. Učitel, který již ukončil práci na Vaší škole, by měl být vždy nastaven jako neaktivní, mimo jiné právě i z důvodu, aby se Vám zbytečně nenabízel při tvorbě úvazků. Podrobnosti k evidenci učitel najdete v článku Promítáme do Školy OnLine změny v pedagogickém sboru. Učitele nejlépe zkontrolujte v menu Administrace – Osobní data – Učitelé.
  3. Aprobace – Při tvorbě rozvrhu je potřeba mít u jednotlivých učitelů nastaveny aprobace. Aprobací ve Škole OnLine rozumíme informaci, kterým předmětům bude učitel v daném školním roce vyučovat (bez ohledu na to, jaký obor má vystudován). Při samotné tvorbě rozvrhu se Vám pak u daného učitele nabízejí pouze ty předměty, které mu nastavíte v aprobacích. Aprobace nastavíte v menu Rozvrh – Tvorba rozvrhu – Aprobace učitele.
  4. Třídy – při tvorbě rozvrhu ještě není bezpodmínečně nutné, aby byli žáci zařazeni ve třídách či skupinách, nicméně je potřeba, aby třídy a skupiny (tedy dělení tříd) již byly vytvořené. Třídy a jejich dělení i složení nastavíte nejlépe v menu Administrace – Číselníky – Třídy.
  5. Školní rok – Určitě také zkontrolujte, zda máte správně nastaven školní rok, mějte prosím na paměti, že školní rok dle platné legislativy začíná vždy 1. září (bez ohledu na to, zda je tento den pracovní či nikoli) a končí 31. srpna. Školní rok se vždy dělí na dvě části (pololetí), 1. pololetí začíná 1. září a končí 31. ledna, 2. pololetí začíná 1. února a končí 30. června – opět bez ohledu na to, zda se jedná o dny pracovní či víkend. Z tohoto uspořádání jsou vyjmuty pouze školy, které učí v tzv. trimestrech a dělí si školní rok na 3 části. Nastavení školního roku najdete v menu Administrace – Číselníky – Období roku.
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...