29

Se začátkem školního roku je spojeno mnoho činností, které vyžadují papírové seznamy žáků ve třídách. V dnešním článku si popíšeme (či spíše osvěžíme znalosti), jak nejlépe ze Školy OnLine získat seznamy žáků ve třídách. Oba způsoby jsou vhodné jak pro administrátory, tak i pro učitele. Jak tedy na to?

Nejprve si ukážeme způsob, který je velmi rychlý, velmi jednoduchý, výstup je však „pevný“, nelze jej přednastavit, či měnit jeho grafickou podobu, pouze přímo tisknout nebo exportovat do excelové tabulky a je možné v něm zobrazit pouze některé vybrané údaje o žácích:

V menu Ostatní – Dokumenty – Tisk seznamu studentů nalezneme tento formulář:

Zde vyplníme Nadpis a postupně klikneme na všechna tlačítka „Vybrat“ a v zobrazených nabídkách si jednoduchým přesunem zleva doprava vybereme informace, které chceme na seznamu vidět. Celou akci dokončíme kliknutím na tlačítko „Tisknout“, které nám hotový seznam vypíše na obrazovce a rovnou zobrazí dialog pro tisk. Pokud tisknout nechceme a tento dialog zavřeme, uvidíme vpravo pod seznamem ikonku Excelu, pomocí které je možné získaný seznam vyexportovat do Excelu.

Druhý způsob tisku seznamů – pomocí Tiskových sestav - je mnohem variabilnější, nabízíme Vám ke stažení mnoho předpřipravených vzorů sestav, které si můžete dále upravovat dle svých potřeb a po vygenerování je jak tisknout, tak ukládat do většiny standardně používaných formátů dokumentů (např. Office, OpenOffice, pdf…) – na konci článku najdete jejich seznam. Také si samozřejmě můžete vytvořit neomezené množství seznamů vlastních.

Před prvním generováním tiskové sestavy z modulu Tiskové sestavy je nejprve nutné si ji nakopírovat do tiskových sestav školy. To provedeme v menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav, na záložce "Tiskové sestavy Školy OnLine" pomocí tlačítka „Kopírovat vybranou sestavu do tiskových sestav organizace“, které nám označenou sestavu nakopíruje k dalšímu použití. Kopírování sestav může provádět pouze administrátor, který při něm i určí, kteří uživatelé mohou sestavu používat. Pokud jste tedy učitel a nevidíte žádnou vhodnou sestavu pro tisk seznamu, kontaktujte svého administrátora na škole a požádejte jej o nakopírování.

Nyní si v několika krocích popíšeme způsob generování například na sestavě „Seznam žáků třídy se 2 volnými sloupci“, která je vhodná například, když potřebujeme k jednotlivým žákům na seznamu dopisovat nějaké údaje (typicky vybranou třeba částku na divadlo, knihy a podobně):

Vstoupíme do menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav:

Klikneme na tlačítko „Generovat sestavu“ (viz obrázek výše):

Zde můžeme (nemusíme) doplnit do filtru konkrétní třídu, pro kterou chceme seznam tisknout. Pokud zůstane filtr prázdný, získáme seznam pro celou školu a to v členění po třídách, přičemž každá třída bude začínat na nové stránce. Dále klikneme na tlačítko „Prohlédnout sestavu“ a na vygenerované sestavě už jen použijeme tlačítko Tisknout pro tisk, nebo Uložit pro uložení:

U sestavy s volnými sloupci je navíc možné změnit nadpis u jednotlivých sloupců a to tak, že klikneme na tlačítko s tužkou (obrázek níže) a doplníme texty, které chceme zobrazovat v záhlaví příslušných sloupců:

 Po dopsání názvů dokončíme úpravu sestavy kliknutím na tlačítko „Odeslat“:

Aktuální sestavy Školy OnLine pro tisk seznamů žáků

Seznamy žáků celé školy:

 • Seznam žáků dle obce trvalého bydliště
 • Seznam žáků dle roku narození
 • Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců
 • Seznam žáků s IVP
 • Seznam žáků s opakováním ročníku
 • Seznam žáků s přerušeným vzděláváním
 • Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce
 • Seznam žáků s ukončeným vzděláváním

Seznamy žáků členěné po třídách:

 • Seznam žáků třídy dle oboru vzdělání
 • Seznam žáků ve skupinách
 • Seznam žáků ve třídách
 • Seznam žáků ve třídách s 1 volným sloupcem
 • Seznam žáků ve třídách s 2 volnými sloupci
 • Seznam žáků ve třídách s 3 volnými sloupci
 • Seznam žáků ve třídách s e-mailovými adresami zákonných zástupců
 • Seznam žáků ve třídách s fotografiemi
 • Seznam žáků ve třídách s jejich trvalým bydlištěm
 • Seznam žáků ve třídách s telefony zákonných zástupců
 • Seznam žáků ve třídách s trvalým bydlištěm, datem narození, RČ a kódem ZP
 • Seznam žáků ve třídách se školami, na které byli žáci přijati
 • Seznam žáků ve třídách se školami, ze kterých žáci přišli

 

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...