29

Již ve čtvrtek 1. 10. 2015 bude jako každý rok spuštěn ostrý server pro sběr dat ze školní matriky. Do té doby si stále můžete otestovat svá data na kontrolním serveru MŠMT a to na adrese https://profa.uiv.cz/matrikas/ postup tohoto kontrolního sběru je shodný jako při ostrém, pouze se tato data nikam neodesílají. Během tohoto "cvičného" předání dat provede server MŠMT kontroly konzistence a faktického obsahu dat a Vy tak máte možnosti si předem dohledat a opravit všechny případné chyby.

Po zahájení ostrého sběru pak již jen bez problémů nahrajete svá správná data na ostrý server MŠMT a  sestavíte si v klidu a včas potřebné výkazy. Ostrý sběr dat bude probíhat jako vždy na serveru https://matrika.uiv.cz/matrikas/ a to od 1. 10. 2015 do 15. 10. 2015. Aktuální pokyny ke sběru dat  naleznete na obou výše uvedených odkazech a to v horním barevném pruhu pod písmenem „P“.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...