13

Představujeme Vám novinku v suplování, která, byť se na první pohled může běžnému uživateli zdát drobná, Vám může ušetřit mnoho práce a „papírové“ evidence. Jedná se přednostní nabízení vyučujících pro suplování podle toho, kolik mají odpadlých hodin za kalendářní týden.

Princip je velmi prostý, popíšeme si jej na jednoduchém příkladu. Řekněme, že paní učitelce Veliké z naší testovací školy odpadlo v pondělí 5 vyučovacích hodin, protože byla u lékaře (měla zadánu absenci). Dnes, v úterý, nečekaně onemocněla její kolegyně paní učitelka Adámková a administrátor školy nyní musí vyřešit suplování v jejích hodinách. Paní učitelka Veliká má shodou okolností tyto hodiny volno, takže se skvěle hodí pro jejich suplování.

Jakmile administrátor vstoupí na suplování a vybere k řešení první hodinu, nabízí se mu zde na prvním místě paní učitelka Veliká a to takto:

Povšimněte si, že u jejího jména se v závorce nabízí řádka atributů, které z ní dělají vhodného kandidáta pro suplování. Většinu těchto atributů jistě dobře znáte (V=volno, T=třídní v této třídě, A= aprobace na tento předmět, U=v této třídě učí), nicméně dva jsou nové a to O5, což v tomto případě znamená „5 odpadlých hodin v tomto týdnu“ (číslice se samozřejmě mění dle aktuální situace)  a druhým z nich je S2, který nám říká, že paní Veliká již tento týden 2 hodiny odsuplovala.

Pro to, aby vše s právně fungovalo je potřeba mít v menu Rozvrh – Suplování – Druhy absencí nastaveno, kterou absencí učitelům vznikají právě tyto odpadlé hodiny (na formuláři je jednoduché zaškrtávací pole u každého druhu absence). Také si můžete určit, jaké období pro Vás znamená „týden“ standardně je výchozím stavu nastaveno pondělí až neděle, pomocí parametru „Interval vyhodnocování suplování“ je však možné nastavit i jiné (vždy v rozsahu 7 kalendářních dnů). A v neposlední řadě je potřeba před vstupem na formulář suplování zaškrtnout možnost „Inteligentní nabízení učitelů a místností“.

Doufáme, že tato změna pro Vás bude příjemná a ušetří Vám práci spojenou s hlídáním suplování.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...